Language

Forskningssamarbejder

Vision Denmark har med midler fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen siden 2021 investeret otte millioner kroner i forskningssamarbejder, der er med til at udvikle og innovere danske createch-virksomheder og styrke deres internationale konkurrenceevne.

Innovationsmidlerne frikøber forskere fra landets videninstitutioner, så de kan samarbejde med spil-, film-, animation- og XR-virksomheder om at udforske nye idéer, finde løsninger og omsætte viden til forretning – projekter der både er til gavn for den enkelte virksomhed og industrien generelt.

Find et udpluk af de projekter, vi har sat i gang her:

Innovationsmidlerne for 2021-2024 er fordelt, men vi er altid åbne overfor nye projektidéer. Læs mere om vilkår og find kontaktinfo her.

Projektoversigt

KREATEK: Kortlægning af kreative teknologier

Analyse af og overblik over de kreative teknologier, som udspringer af klyngen, hvordan de bliver brugt i den digitale visuelle industri og andre erhverv og sektorer.

VR-teknologis indvirkning på børn og unges trivsel

Undersøgelse af VR som behandlingsmetode til unge patienter med ”schizophrenia-spectrum disorders” (SSD).

AI til effektivisering af produktions-processer indenfor animation

Kan AI effektivisere en central del af animationsbranchens produktionsprocesser og frigøre tid fra ’rugbrødsarbejde’ til perfektion af kreative detaljer?

Etablering af bæredygtigheds-standarder for spilbranchen

Projektet skal skabe grundlag for fremtidige bæredygtighedsstandarder og metode for måling af klimaaftryk i spilbranchen.

The Adaptation Engine

Målet er at udvikle en digital metode for brug af game engines og andre spilteknologier til at adaptere eksisterende fortællinger til transmedielle IP’er (fx spil, film, tv-serier, VR).

XR-headsets indvirkning på menneskets hverdag

Teknologier og hardware, der muliggør Extended Reality, er blevet stadig billigere, mindre, lettere i design og mere anvendt. Projektet undersøger, hvordan vores fremtid med XR vil se ud.

Formidling af digital 3D-model via Augmented Reality

Projektet undersøger i hvilket omfang, det er teknisk muligt at lave en banebrydende augmented reality-oplevelse, hvor flere brugere ser og erfarer en virtuel 3D-model samtidig.

Bæredygtig omstilling af modeindustrien via Extended Reality

Udforsker, hvordan kreative teknologier kan bidrage til den grønne transformation af livsstilsindustrier.

Brug af data om publikum i udvikling og lancering af film

Projektet styrker bevidstheden om og tester inddragelse af data om publikum og målgrupper i danske filmskaberes udviklingsproces.

Virtual Production som kreativt PræVis-værktøj

Projektet udvikler, dokumenterer og kommunikerer good practice indenfor kreativ prævisualisering af film, tv og animation ved hjælp af Virtual Production værktøjer.

AFSLUTTEDE PROJEKTER

En verden af digitale sandkorn

Udvikling af et redskab til den digitale visuelle industri, som muliggør visualisering af digitalt sand, grus, og andre granulære materialer.

Mapping af del-teknologier til optimering af 3D produktion

Udforskning og udvikling af nye metoder til realtime produktion med del-teknologierne; Universal Scene Description og Realtime performance capture.

AI til autogenerering af den sociale og narrative dimension af et spilunivers

Udvikling af teknologi, der simulerer menneskelig adfærd hos Non-Player Characters i computerspil og gør dem i stand til at træffe frie valg for at nå et bestemt mål.

ArtEngine

Projektet udforsker, hvordan spiludviklere og filmskabere kan bruge fortællinger, scenografi og andet indhold genereret af kunstig intelligens.

Udvikling af en tele-cobot med motion capture and VR teknikker

Projektet undersøger, hvordan en kombinationen af motion capture og VR med robotter kan generere remote træning af robotter.