Language

Etablering af bæredygtighedsstandarder for computerspilbranchen

Projektpartnere

10 spilvirksomheder

I et innovationssamarbejde mellem Teknologisk Institut og 10 spilvirksomheder skal der udarbejdes grundlag for fremtidige bæredygtighedsstandarder i spilbranchen baseret på måling og afrapportering af ikke-finansielle data i et systemperspektiv. Arbejdet sker med udgangspunkt i delresultater fra rapporten ”Analyse af Klimaaftrykket i spilbranchen” (2022).

Fakta

Opstart: marts 2023

Forventes afsluttet: december 2024

UDFORDRING
Bæredygtighed er et af de centrale fokusområder på computerspilbranchens agenda, særligt hvad angår branchens CO2-aftryk både i udvikling og afvikling af computerspil. Der findes i dag ikke nogle danske bæredygtighedsstandarder for branchen eller metode til måling af klimaaftryk.

 

LØSNING
På baggrund af analyserapporten ”Analyse af klimaaftrykket i spilbranchen” foretaget i 2022 adresserer innovationsprojektet de spørgsmål og forhold, der i rapporten er fremhævet som områder, der forudsætter yderligere forsknings- og udviklingsarbejde indenfor klimaaftryksmåling.

 

Projektet har som mål at levere grundlaget for fremtidige bæredygtighedsstandarder i computerspilbranchen og har fokus på følgende forhold:

  • Forbedring af datagrundlaget for målinger af scope 3 downstream-aktiviteter
  • Forbedring af datagrundlaget for klimaaftryksmåling
  • Klimaaftryksmålinger med hensyn til, at branchens klimaaftryk ofte er drevet af aktører som videospilvirksomheden kun indirekte eller slet ikke har indflydelse på
  • Måder hvorpå klimaftryk og klimaaftryksmåling kan anvendes som konkurrenceparameter på branche-, enkeltvirksomheds- og produktniveau.
  • Forretningsmodeller for forbedring af klimaaftryksmåling baseret på værdikæde- og systemmålinger.
  • Automatiserede, datadrevne af klimaaftryksmålinger som alternativ til klimaaftryks-selvangivelsessystemer

 

RESULTAT
For spilbranchen forventes projektet at munde ud i et styrket grundlag for fælles standarder for klimaftryksmålinger, der kan anvendes på produkt- og virksomhedsniveau.

Interesseret i mere information om projektet?
Kontakt:

Mariann Nederby Madsen, Vision Denmark
Mail: mn@visiondenmark.dk

Powered by