Language

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige
Vision Denmark er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Vision Denmark er tilsagnsmodtager på projekter under EU Regionalfonden og andre danske offentlige myndigheder. Vi indsamler og behandler oplysningerne til brug for behandlingen, gennemførelsen, kontrollen, evalueringen og effektmålingen af projekterne, som du er tilknyttet.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Bekendtgørelse nr. 285 af 1. marts 2022 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling § 16, stk. 6, nr. 5.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

 

Vision Denmark
Bernhard Bangs Allé 25
2000 Frederiksberg
CVR 40144196

 

Kontaktperson: Liv Saalbach Holse
E-mail: info@visiondenmark.dk
Telefon: 5132579

  • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2021/1060 af 24. juni 2021 artikel 74, stk. 1, litra a)
  • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2021/1057 af 24. juni 2021 om oprettelse af Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1296/2013bilag I.
  • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) artikel 6, stk. 1, litra c samt artikel 9, stk. 2, litra f og g.
  • Lov nr. 502 af 23/05/2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) § 11, stk. 3.

 

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

Navn, adresse, e-mailadresse og evt. mobiltelefonnummer.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

Erhvervsstyrelsen, Rigsrevisionen, EU-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret, European Anti-Fraud Office, andre offentlige myndigheder samt Erhvervsstyrelsens databehandlere.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra
Vi får dine personoplysninger fra dine tilmeldinger til Vision Denmark-klyngens aktiviteter.

 

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vision Denmarks cookie-politik

Vision Denmark bruger teknologier, herunder cookies, til at indsamle oplysninger om dig på visiondenmark.dk til to forskellige formål:

  • Funktionalitet
  • Statistik

 

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille datafil, som bliver gemt på din computer, tablet eller mobiltelefon. En cookie er ikke et program, der kan indeholde skadelige programmer eller virus.

 

Hjemmesidens brug af cookies
Cookies kan være nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., om du tidligere har besøgt siden og hvilket sprog, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Helt overordnet anvender vi cookies som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

 

Hvor længe bliver cookies gemt?
Det varierer, hvor længe en bestemt cookie bliver opbevaret på dine enheder og browsere. En cookies levetid beregnes ud fra dit seneste besøg på hjemmesiden. Når cookiens levetid udløber, bliver den automatisk slettet. Alle vores cookies’ levetid fremgår i vores cookiepolitik.

 

Sådan afviser eller sletter du cookies
Du kan altid afvise alle -/tredjepartscookies fuldstændig ved at ændre indstillingerne i din browser på din computer, tablet eller telefon. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du afviser alle -/tredjepartscookies, vil der være funktioner og services, du ikke kan anvende på hjemmesiden (fordi disse er afhængige af cookies). Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.

 

Hvordan sletter man cookies?
Cookies du tidligere har accepteret, kan sagtens slettes. Hvordan du sletter disse afhænger af den browser du bruger (Chrome, Firefox, Safari etc.) og på hvilken enhed (mobil, tablet, pc, mac).
Det er typisk under Indstillinger – Sikkerhed og Privatliv, men kan variere fra browser til browser. Hvilken enhed/browser bruger du – klik på det relevante link:

 

Ændring af dit samtykke
Du ændrer dit samtykke ved enten at slette cookies fra browseren eller ved at ændre dit oprindelige valg ved at klikke på linket herunder:

Du ændrer dit samtykke ved at klikke her

Husk: Bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

 

Har du spørgsmål?
Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Selve cookiepolitikken bliver opdateret hver måned af Cookie Information. Har du har spørgsmål til cookiepolitikken, kan du kontakte Cookie Information via deres hjemmeside ved at klikke her.