Language

Tal & fakta om den digitale visuelle industri

Udgivelser, rapporter og faktaark

Innovation i den digitale visuelle industri

Vision Denmarks analyse af innovationsgraden i den digitale visuelle industri viser, at industrien er en innovativ klynge målt på antal virksomheder, der udvikler nye produkter, processer og forretningsmodeller. Innovationshøjden er dog lavere end i andre erhverv, da få virksomheder i DVI engagerer sig i større innovationsprojekter, der har til formål at skabe produkter eller teknologier, der er helt nye for markedet.

Den samfundsøkonomiske betydning af DVI

Højbjerre Brauer Schultz har for Vision Denmark undersøgt, hvilken samfundsøkonomisk betydning den digitale visuelle industri har for Danmark. Det er første gang, der er lavet en samlet analyse af industrien, som omfatter spil, film, tv, animation, XR, og omfatter alle typer virksomheder, inkl. leverandører.

Analyse af kapaciteten i den digitale visuelle industri

Oxford Research og Højbjerre Brauer Schultz har for Vision Denmark undersøgt, hvorvidt der i dag og i den kommende årrække udbydes tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, eller om der kan forventes at opstå arbejdskraftmæssige kapacitetsproblemer i den digitale visuelle industri i fremtiden.

Danske indholdsproducenter i tal 2018

Siden 2009 har Producentforeningen samlet data på tværs af den danske film-, spil-, reklame- og tv-branche til rapporten ’Danske Indholdsproducenter i tal’ – en periode, hvor industrien mere end nogensinde har været udfordret af ændrede forbrugsvaner og den digitale udvikling.

Produktionsrabatter for den digitale visuelle industri

Danmark er snart det eneste land i EU, som hverken har indført eller truffet politisk beslutning om at indføre en incitamentsordning rettet mod digitale visuelle indholdsproducenter. Danmark står i en svær konkurrencesituation og konsekvenserne er klare. Et stort antal produktioner går tabt til lande med incitamentsordninger på plads…

Strategi for Danmarks digitale visuelle industri

Strategipapiret, som ligger til grund for Vision Denmarks arbejde. Her præsenteres visionen målsætninger og metoder til at nå dertil.
Med strategiske indsatser,  klare  vækstmål  og  konkrete  aktiviteter,  vil  Vision  Denmark  skabe  en  ny  guldalder  inden  for  udvikling  og  eksport af danskproduceret indhold.

Produktionsrabatter, faktaark

One-pager om produktionsrabatter og Vision Denmarks anbefalinger

Effekter af fondens investeringer 2013-2017

Det interaktive Danmark i tal 2015

Det interaktive Danmark er i vækst. Virksomheder, der udvikler interaktivt indhold, er front- runners i den digitale og teknologiske udvikling, og de danske indholdsproducenter er med på både indholdssiden, teknologien og forretningen.