Language

Tal & fakta om den digitale visuelle industri

Udgivelser, rapporter og faktaark

Danske Indholdsproducenter 2019

Årets udgave af Danske Indholdsproducenter fortæller om en branche i stærk økonomisk form og med et stort vækstpotentiale. I alt 653 selskaber indenfor film, tv, reklamefilm, digitale spil og interaktive produktioner omsatte i 2019 for 6 mia. kr., eksporterede for knap 2 mia. kr. og beskæftigede 4.305 årsværk. Med 924 mio. kr. i eksport leverer spilbranchen knap halvdelen af den samlede eksport for de fem brancher.

Innovation i den digitale visuelle industri

Vision Denmarks analyse viser, at den digitale visuelle industri er en innovativ klynge målt på antal virksomheder, der udvikler nye produkter, processer og forretningsmodeller. Innovationshøjden er dog lavere end i andre erhverv, da virksomhederne i DVI i mindre grad udvikler produkter eller teknologier, der er helt nye for markedet.

Den samfundsøkonomiske betydning af DVI

Højbjerre Brauer Schultz har for Vision Denmark undersøgt, hvilken samfundsøkonomisk betydning den digitale visuelle industri har for Danmark. Det er første gang, der er lavet en samlet analyse af industrien, som omfatter spil, film, tv, animation, XR, og omfatter alle typer virksomheder, inkl. leverandører.

Kapaciteten i den digitale visuelle industri

Oxford Research og Højbjerre Brauer Schultz har for Vision Denmark undersøgt, hvorvidt der i dag og i den kommende årrække udbydes tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, eller om der kan forventes at opstå arbejdskraftmæssige kapacitetsproblemer i den digitale visuelle industri i fremtiden.

Danske Indholdsproducenter 2018

Siden 2009 har Producentforeningen samlet data på tværs af den danske film-, spil-, reklame- og tv-branche til rapporten ’Danske Indholdsproducenter i tal’ – en periode, hvor industrien mere end nogensinde har været udfordret af ændrede forbrugsvaner og den digitale udvikling.

Strategi for Danmarks digitale visuelle industri

Strategipapiret, som ligger til grund for Vision Denmarks arbejde. Her præsenteres visionen målsætninger og metoder til at nå dertil.
Med strategiske indsatser,  klare  vækstmål  og  konkrete  aktiviteter,  vil  Vision  Denmark  skabe  en  ny  guldalder  inden  for  udvikling  og  eksport af danskproduceret indhold.

Produktionsrabatter til DVI, faktaark

One-pager om produktionsrabatter og Vision Denmarks anbefalinger

Vækstplan for de Kreative Erhverv

På baggrund af det Kreative Vækstteams anbefalinger identificerede Regeringen i 2019 28 initiativer, der kan opfylde regeringens vision om at skabe vækst i et kreativt Danmark. Vækstplanen rummer bl.a. en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved en produktionsrabat til animation og computerskabte visuelle effekter.

Effekter af CPH Film Funds investeringer 2013-2017

Det interaktive Danmark i tal 2015

Det interaktive Danmark er i vækst. Virksomheder, der udvikler interaktivt indhold, er front- runners i den digitale og teknologiske udvikling, og de danske indholdsproducenter er med på både indholdssiden, teknologien og forretningen.