Language

Fokusområde: Klima

Vision Denmark arbejder for at reducere den digitale visuelle industris miljø- og klimabelastning. Det kræver større viden om industriens aftryk samt overblik og information om bæredygtige tiltag, fra affaldssortering til nationale strategier og certificeringer.

For at lykkedes samler vi både myndigheder, beslutningstagere og virksomheder for at kunne forstå alle perspektiver og udfordringer ved en bæredygtig omstilling. Og sammen finde vejen til en mere grøn digital visuel industri, som også kan inspirere og sætte præg på bæredygtig omstilling og innovation i andre dele af erhvervslivet.

 

En bæredygtig omstilling kræver en fælles indsats.

Se events indenfor klima her.

Projekter indenfor klima

Bæredygtig film og TV Produktion

En styregruppe, en hjemmeside og vidensdeling er nogle af de greb, vi tager for at reducere film- og tv-branchens miljøbelastning.

Etablering af bæredygtigheds-standarder for spilbranchen

Et samarbejde mellem Aalborg Universitet og 10 spilvirksomheder skal pege på en række fælles standarder for måling og registrering af den danske spilbranches klimaaftryk.