Language

Formål

 

VISION DENMARK er en landsdækkende erhvervsalliance, som vil accelerere industrien for visuel fortælling og underholdning ved at bringe producenter og leverandører af kreativ teknologi sammen.

Vision Denmark danner rammen om en alliance af virksomheder, læreanstalter og organisationer, som enten udvikler, forsker i eller aftager kreativ teknologi i form af spil, film, tv, animation og XR. Vi er sat i verden for at skabe flere konstruktive kredsløb mellem disse parter. Målet er, at Danmark i 2025 er blandt de absolut førende på det internationale marked for kreativ teknologi.

 

I samspil med spil, film, tv, animation og XR brancherne vil vi styrke netværk, rammevilkår, talentmasse og innovation.

 

Vi er en facilitator – ikke en brancheorganisation. Med finansiering fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og medlemmernes kontingenter driver vi udviklingen mod mere visuel fortælling og mere interaktiv underholdning.

 

Formålet er at gøre Danmark til et kraftcenter for kreativ teknologi.

Vores aktiviteter er fordelt på fem hovedområder:

  • Forretningsudvikling (kapital)
  • Talentudvikling (kompetencer)
  • Videnskabelse (innovation)
  • Netværk på tværs af industrien
  • Arbejde for de bedste rammevilkår for industrien

Langsigtede mål

Vision Denmark gennemgår en konsolideringsfase i 2019 og 2020. Herefter er målet over en 5-årig periode til udgangen af 2025 at arbejde ud fra denne målsætning inden for den digitale visuelle industri:

  • Sikre vækst i industriens omsætning, eksport og antal ansatte, herunder sikre 10.000 jobs direkte i industrien, heraf 2500 nye jobs, samt næsten fordoble omsætningen fra i dag 5,7 mia. kr. til 10 mia. kr. i omsætning
  • Sikre en bæredygtig kapacitet, herunder udvikling af min. 3000 talenter
  • Etablere Danmark som testland for nye fortællinger og teknologier, herunder fx ved at sikre at den første realtime animerede spillefilm/tv-serie til hele verden udvikles og produceres i Danmark