Formål

Vision Denmark er en national erhvervsalliance/klynge, som skal samle den digitale visuelle industri – spil, film, tv, animation og XR – på tværs af brancher.

VORES VISION

Vores vision er, at dansk erhvervsliv om 10 år har en global førerposition inden for udvikling, anvendelse og eksport af digitale visuelle løsninger, og at Danmark er et af verdens kraftcentre – et Center of Digital Excellence – inden for kreativ forretning med udgangspunkt i visuelle oplevelser og fortællinger.

Et visuelt paradigmeskifte

Verden står midt i en visuel forandringsbølge, hvor borgere, mediekanaler, virksomheder og offentlige sektorer efterspørger nye, visuelle fortællinger og oplevelser. Den nye, digitale visuelle verden er et paradigmeskifte for samfund, borgere og virksomheder. Danmarks digitale visuelle producenter inden for spil, film, tv, animation og XR samles i én erhvervsalliance, Vision Denmark for at skabe en ny guldalder inden for udvikling og eksport af danskproduceret digitalt visuelt indhold – både som oplevelser og underholdning og som del af andre industriers digitale omstilling og forretning.

Baggrundsrejsen

Vision Denmark har været flere år undervejs. De første tanker startede med, at centrale aktører inden for branchen ville etablere et nationalt sammenhold i industrien – med et klart erhvervsorienteret fokus.

 

Vores industri er succesfuld, den vinder internationale priser og skaber verdensomspændende successer. Det er et interessant udgangspunkt. Vi fandt hurtigt ud af, at vi fra de forskellige del-brancher har meget at kunne tilføre og lære af hinanden, så vi kan blive endnu bedre og konsolidere den styrkeposition, som industrien er ved at få internationalt.

Formål

Vision Denmarks formål er, at Danmark bliver et kraftcenter for teknologiske visuelle oplevelser, fortællinger og produkter – et Center of Digital Excellence. Vision Denmark skal arbejde for, at den danske digitale visuelle industri:

  • Efterspørges af forbrugere og erhverv i hele verden som leverandør af de bedste fortællinger, produktioner og oplevelser
  • Efterspørges af erhvervslivet og det offentlige i forhold til at levere kompetencer, løsninger og services til den digitale omstilling
  • Har kapacitet og kompetencer, som gør det muligt at imødekomme efterspørgslen
  • Har de rette rammevilkår

Vision Denmark skal samtidig være det netværk, der kan forene industrien i hele landet og bruge de fordele der er ved at have flere centre of exellencies rundt om i landet

Langsigtede mål

Vision Denmark gennemgår en konsolideringsfase i 2019 og 2020. Herefter er målet over en 5-årig periode til udgangen af 2025 at arbejde ud fra denne målsætning inden for den digitale visuelle industri:

  • Sikre vækst i industriens omsætning, eksport og antal ansatte, herunder sikre 10.000 jobs direkte i industrien, heraf 2500 nye jobs, samt næsten fordoble omsætningen fra i dag 5,7 mia. kr. til 10 mia. kr. i omsætning
  • Sikre en bæredygtig kapacitet, herunder udvikling af min. 3000 talenter
  • Etablere Danmark som testland for nye fortællinger og teknologier, herunder fx ved at sikre at den første realtime animerede spillefilm/tv-serie til hele verden udvikles og produceres i Danmark