Language

Formål

 

Vision Denmark er erhvervsklyngen for spil, film, TV, animation og XR. Vi samler økosystemet på tværs af Danmark for at skabe innovation og vækst i den digitale visuelle industri. 

Vision Denmark danner rammen om en klynge af virksomheder, læreanstalter og organisationer, som enten udvikler, forsker i eller aftager kreativ teknologi i form af spil, film, tv, animation og XR. Vi er sat i verden for at skabe flere konstruktive kredsløb mellem disse parter. Målet er, at Danmark i 2025 er blandt de absolut førende på det internationale marked for kreativ teknologi.

 

I samspil med spil, film, tv, animation og XR brancherne styrker vi netværk, rammevilkår, talentmasse og innovation.

 

Vi er en facilitator – ikke en brancheorganisation. Med finansiering fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Uddannelses- og Forskningsministeriet og medlemmernes kontingenter driver vi udviklingen mod mere visuel fortælling og mere interaktiv underholdning.

 

Formålet er at gøre Danmark til et kraftcenter for kreativ teknologi.

Vores aktiviteter er fordelt på fem fokusområder:

  • Digitalisering
  • Bæredygtighed
  • Innovation
  • Internationalisering
  • Finansiering

Langsigtede mål

Vision Denmark gennemgår en konsolideringsfase i 2019 og 2020. Herefter er målet over en 5-årig periode at arbejde ud fra følgende målsætning inden for den digitale visuelle industri:

  • Sikre vækst i industriens omsætning, eksport og antal ansatte, herunder sikre 10.000 jobs direkte i industrien, heraf 2500 nye jobs, samt næsten fordoble omsætningen fra i dag 5,7 mia. kr. til 10 mia. kr. i omsætning
  • Sikre en bæredygtig kapacitet, herunder udvikling af min. 3000 talenter
  • Etablere Danmark som testland for nye fortællinger og teknologier, herunder fx ved at sikre at den første realtime animerede spillefilm/tv-serie til hele verden udvikles og produceres i Danmark