Language

Formål

 

Vision Denmark er erhvervsklyngen for spil, film, TV, animation og XR. Vi samler økosystemet på tværs af Danmark for at skabe innovation og vækst i den digitale visuelle industri. 

Vision Denmark danner rammen om en klynge af virksomheder, læreanstalter og organisationer, som enten udvikler, forsker i eller aftager kreativ teknologi i form af spil, film, tv, animation og XR. Vi er sat i verden for at skabe flere konstruktive kredsløb mellem disse parter. Målet er, at Danmark i 2025 er blandt de absolut førende på det internationale marked for kreativ teknologi.

 

I samspil med spil, film, tv, animation og XR brancherne styrker vi netværk, rammevilkår, talentmasse og innovation.

 

Vi er en facilitator – ikke en brancheorganisation. Med finansiering fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Uddannelses- og Forskningsministeriet og medlemmernes kontingenter driver vi udviklingen mod mere visuel fortælling og mere interaktiv underholdning.

 

Formålet er at gøre Danmark til et kraftcenter for kreativ teknologi.

Vi arbejder ud fra fem fokusområder:

  • Digitalisering
  • Bæredygtighed
  • Innovation
  • Internationalisering
  • Finansiering

Over en 5-årig periode, indtil udgangen af 2025, vil vi arbejde for at opnå nye ambitiøse mål i den digitale visuelle industri.

KAPACITET

Sikre udvikling

af min. 3000 talenter

JOB

Sikre 10.000 jobs

direkte i industrien

OMSÆTNING

Øge årlig omsætning

fra 5,7 mia. kr. til 10 mia. kr.