Language

Fokusområde: Kompetencer

Kompetencer er en grundsten i alt det kreative indhold, der høster anerkendelse og omsætning til vores land. Vision Denmark arbejder for, at der er tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft tilgængelig.

Hvis den danske digitale visuelle industri skal accelerere og sætte sig i front på det globale marked, skal fundamentet være på plads.

Talent og kompetencer er en grundsten og drivkraften i alt det kreative indhold, der høster anerkendelse og omsætning til vores land. Evnen til at udvikle den gode fortælling med hjerte, sjæl og betydning, som er unik for Danmark, er det der binder industrien sammen på tværs af brancher. Klyngen skal sørge for, der er tilstrækkelig arbejdskraft tilgængelig og at de besidder de nødvendige kompetencer.

Se events indenfor

KOMPETENCER her.

Projekter indenfor kompetenceudvikling

Indsats for kvalificeret arbejdskraft i film- og TV-branchen

Tværgående brancheindsats og -samarbejde med fokus på at øge kapaciteten og styrke kompetencerne i den danske film- og tv-branche for at afhjælpe den strukturelle mangel på kvalificeret arbejdskraft.

European Writers Club

Internationalt program for forfattere, der skal styrke netværk på tværs af landegrænser, skabe flere fortællinger til det europæiske marked og gøre vejen fra idé til produktion kortere.

State of Denmark

International rekrutteringskampagne rettet mod udenlandske tech-kandidater til danske spil- og XR-virksomheder. Samarbejde mellem Digital Hub Denmark, Copenhagen Capacity og Vision Denmark.