Language

Indsats for kvalificeret arbejdskraft i film- og tv-branchen

Under indsatsen for kvalificeret arbejdskraft i film- og tv-branchen arbejder vi sammen med Producentforeningen for at øge kapaciteten og styrke kompetencerne i den danske film- og tv-branche.

De seneste år har den danske film- og tv-branche haft udfordringer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til branchen. På den baggrund har Vision Denmark sammen med Producentforeningen taget initiativ til en indsats, der har fokus på at øge kapaciteten og styrke kompetencerne i den danske film- og tv-branche med en målsætning om at afhjælpe den strukturelle mangel på kvalificeret arbejdskraft. Vision Denmark og Producentforeningen har rollen som den samlende og drivende funktion for indsatsen.

 

Styregruppe
For at sikre fælles retning og skabe fremdrift i indsatsen er der nedsat en styregruppe, der repræsenterer et bredt udsnit af den danske film- og tv-branche. Styregruppen prioriterer og fastlægger bl.a. rammer for initiativer og aktiviteter under indsatsen.

I styregruppen sidder repræsentanter for Danske Dramatikere, Danske Filminstruktører, Dansk Journalistforbund, De 4, Det Danske Filminstitut, DR, FAF, FilmFyn, Metronome, Nordisk Film og TV 2 – samt Vision Denmark og Producentforeningen.

 

Aktiviteter
Der er i 2022 prioriteret to aktiviteter under indsatsen for kvalificeret arbejdskraft i film- og tv-branchen:

 

Beskrivelse af centrale jobfunktioner
Der udarbejdes beskrivelser af centrale funktioner i branchen. Beskrivelserne skal fungere som fælles branchestandarder, der skal styrke en professionalisering af branchen, samt give branchen og uddannelsesinstitutioner et konkret og retvisende grundlag for at igangsætte kvalificerede uddannelses- og opkvalificeringstiltag.

 

Udvikling af et fælles brancheorgan
Et indledende arbejde med at undersøge muligheden for et nationalt brancheorgan, der skal afhjælpe den strukturelle mangel på kvalificeret arbejdskraft i film- og tv-branchen, bl.a. gennem fokus på styrket rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling. Brancheorganet skal sikre samarbejde, fremdrift og sammenhæng mellem branchen, uddannelser og øvrige aktører, som kan afhjælpe udfordringerne med mangel på kvalificeret arbejdskraft.

 

I arbejdet hentes bl.a. inspiration fra lignende brancheorganer i udlandet, bl.a. ScreenSkills UK i England og YNFT i Sverige.

Følg med i indsatsen for Kompetencer i vores eventkalender.

Eller kontakt vores projektleder her.

Camilla Vinther Jeppesen
Mail: cvj@visiondenmark.dk
Tlf: 51 29 82 85