Language

Indsats for kvalificeret arbejdskraft i film- og tv-branchen

Under indsatsen for kvalificeret arbejdskraft i film- og tv-branchen arbejder vi sammen med Producentforeningen for at øge kapaciteten og styrke kompetencerne i den danske film- og tv-branche.

En professionel og velkvalificeret arbejdsstyrke er en forudsætning for, at den danske film- og tv-branche kan levere indhold af høj kvalitet og gøre branchen konkurrencedygtig på det danske og internationale marked.

 

Derfor har Vision Denmark sammen med Producentforeningen taget initiativ til en indsats, der skal styrke kompetencerne i den danske film- og tv-branche. Indsatsen retter sig mod branchen som helhed og består bl.a. af et øget, strategisk fokus på uddannelse, rekruttering, fastholdelse, opkvalificering og kompetenceudvikling.

 

Styregruppen
For at sikre fælles retning og fremdrift i indsatsen for kvalificeret arbejdskraft er der nedsat en styregruppe med bred repræsentation fra den danske film- og tv-branche. Det brede branchesamarbejde skal sikre et solidt fundament af tilstrækkelig og velkvalificeret talent i hele film- og tv-branchen (fiktion og nonfiktion), så branchen kontinuerligt bliver bedre til at navigere i en foranderlig og usikker verden – fx i krisetider, i perioder med høj produktion og når nye teknologier ser dagens lys.

Branchesamarbejdet skal sikre videndeling og samarbejde på tværs af branchen samt sikre et kvalificeret vidensgrundlag at igangsætte relevante tiltag og aktiviteter på.

 

I styregruppen sidder repræsentanter for Danske Dramatikere, Danske Filminstruktører, Dansk Journalistforbund, De 4, Det Danske Filminstitut, DR, FAF, FilmFyn, Metronome, Nordisk Film og TV 2 – samt Vision Denmark og Producentforeningen.

 

Aktiviteter
Der er i 2023 prioriteret to overordnede aktiviteter under indsatsen for kvalificeret arbejdskraft i film- og tv-branchen:

 

Udarbejdelse af stillingsbeskrivelser
Der udarbejdes beskrivelser af centrale funktioner i branchen. Beskrivelserne skal fungere som fælles branchestandarder, der styrker en professionalisering af branchen, samt give branchen og uddannelsesinstitutioner et konkret og retvisende grundlag for at igangsætte kvalificerede uddannelses- og opkvalificeringstiltag.

 

Behovsanalyse
Styregruppen har igangsat en analyse, som kortlægger kompetencebehovet i film- og tv-branchen. Formålet er at få kvalificeret viden om, hvilke kompetencer der i fremtiden er behov for i branchen og for at sikre, at uddannelsernes udbud og indhold matcher branchens behov.

 

Styregruppen arbejder på en behovsanalyse, der skal bidrage med kvalificeret viden om film- og tv-branchens kompetencebehov i dag og i fremtiden. Denne viden skal bl.a. bruges til at indgå i konstruktive dialoger med uddannelsesinstitutioner om eventuelle behov for nye uddannelser, justeringer i uddannelserne, opkvalificerings- og efteruddannelsestiltag, mm.

I arbejdet lægges der stor vægt på at udvikle en metode, der kan fungere som et tilbagevendende brancheværktøj, som regelmæssigt leverer opdateret viden om branchens behov for arbejdskraft og kompetencer fremover, så der kan foretages de nødvendige tiltag og justeringer.

Følg med i indsatsen for Kompetencer i vores eventkalender.

Eller kontakt vores projektleder her.

Camilla Vinther Jeppesen
Mail: cvj@visiondenmark.dk
Tlf: 51 29 82 85