Language

Innovationsprojekter

Frem til 2024 investerer Vision Denmark fire millioner kroner i projekter, der kan være med til at udvikle og innovere den digitale visuelle industri.

 

Pengene skal bruges til at frikøbe forskere fra landets videninstitutioner, så de kan samarbejde med spil-, film-, animation- og XR-virksomheder om at udforske nye idéer, finde løsninger og omsætte viden til forretning. Projekter der både er til gavn for den enkelte virksomhed og industrien generelt.

 

Find inspiration i de projekter, vi har sat i gang siden 2021.

Har du en idé til et innovationsprojekt. Læs vilkårene for at komme i gang her:

Etablering af bæredygtighedsstandarder for computerspilbranchen

I et innovationssamarbejde mellem Aalborg Universitet og 10 spilvirksomheder bliver der udarbejdet grundlag for fremtidige bæredygtighedsstandarder i computerspilbranchen. Arbejdet sker med udgangspunkt i delresultater fra rapporten ”Analyse af Klimaaftrykket i spilbranchen” (2022).

Innovationsnetværk for en grønnere spilbranche

For at hjælpe den grønne omstilling i spilbranchen på vej har Vision Denmark startet et innovationsnetværk for danske spiludviklere, som ønsker at reducere deres klimaaftryk. Her kan virksomhederne identificerer hvor der vil være størst effekt af at gennemføre fælles initiativer.

The Adaptation Engine – brug af worldbuilding til adaption af eksisterende fortællinger

Projektet udforsker brug af game engines og andre spilteknologier til at adaptere eksisterende fortællinger til transmedielle IP’er (fx spil, film, tv-serier, VR). Målet er at udvikle en digital metode og teste den hos et spilselskab, et animationsfilmselskab, et bogforlag og et teater.

Et liv uden friktion? XR-headsets indvirkning på menneskets hverdag

Teknologier og hardware, der muliggør Extended Reality, er blevet stadig billigere, mindre, lettere i design og mere anvendt. Projektet undersøger, hvordan vores fremtid med XR vil se ud. Hvordan XR kan ændre det, vi ser og hjælpe os med at agere i verden.

Formidling af digital 3D-model via Augmented Reality

Med en digital 3D-model af 300 år gamle skibsvrag som omdrejningspunkt vil projektet undersøge, i hvilket omfang det er teknisk muligt at lave en banebrydende augmented reality-oplevelse, hvor flere gæster samtidig ser og erfarer den samme virtuelle 3D-model.

En verden af digitale sandkorn

Spilvirksomheden Playdead har i samarbejde med DTU udviklet et redskab til den danske digitale visuelle industri, som muliggør visualisering af digitalt sand, grus, og andre granulære materialer.

Sustainable Digital Transformation of the Lifestyle Industry through XR and Digital Storytelling.

Focusing on how creative technology and storytelling can contribute to sustainability and green transformation across digital visual and lifestyle industries.

Mapping af del-teknologier til optimering af 3D produktion indenfor animation og spil

Udforskning og udvikling af nye metoder til realtime produktioner med del-teknologierne; Universal Scene Description og Realtime performance capture.

Virtual Production som kreativt PræVis-værktøj

Projektet udvikler, dokumenterer og kommunikerer good practices indenfor kreativ prævisualisering af film, tv og animation ved hjælp af Virtual Production værktøjer.

AI til autogenerering af den sociale og narrative dimension af et spilunivers

Teknologien simulerer menneskelig adfærd hos Non-Player Characters og gør det muligt for karakterer i computerspil at træffe frie og følelsesdrevne valg for at nå et bestemt mål.

ArtEngine – samspillet mellem menneskeskabt kunst og computergenereret indhold

Med projektet ArtEngine udforsker Filmskolen, hvordan spiludviklere og filmskabere kan bruge fortællinger, scenografi og andet indhold genereret af kunstig intelligens.

Viden om publikum og omverdenen i udvikling og lancering af film

I samarbejde med et række produktionsselskaber styrker Den Danske Filmskole i dette projekt bevidstheden om og inddragelse af data om publikum og målgrupper i danske filmskaberes udviklingsproces.

Creating a Tele Cobot with motion capture and VR techniques

The project explores how combining motion capture and VR techniques with robots can generate remote training of robots and hence generate use for a new industry.