Language

Forløb: virtual production i film- og TV-produktion / København

Deltagere

Over en række workshops skal udvalgte funktioner i den danske film- og tv-branche introduceres til virtual production og lære at forstå og udnytte de teknologier og produktionsmetoder, som er udråbt til at være fremtiden for visuel historiefortælling.

Fakta

Opstart: februar 2022

Forventes afsluttet: 2023

UDFORDRING
Det er afgørende for en virksomheds konkurrenceevne at følge med den teknologiske udvikling og forblive relevant på et marked, der i stigende grad presses af produktionsomkostninger, miljømæssige udfordringer og ikke mindst den kreative proces, hvor økonomi og et tårnhøjt ambitionsniveau skal gå hånd i hånd.

Alle pile peger i retning af, at Virtual Production enten allerede er, eller i løbet af få år bliver en integreret og normaliseret del af film- og tv-industrien. Men der er brug for at bygge bro mellem de nye teknologiske muligheder og Filmbranchen for at understøtte de teknologiske muligheder i filmproduktion.

 

LØSNING
I samarbejde med Vision Denmark afholder Filmskolen derfor et workshopforløb for de funktioner i film- og tv-branchen, som er særlig berørt og involveret i de nye muligheder og arbejdsgange, som VP fører med sig. Formålet er at give dem en indføring i at arbejde med Virtual Production og en forståelse af, hvornår det er relevant, og hvad det kan løse.

 

Workshop for producere den 1.-3. juni 2023
Over tre dage får deltagerne redskaber til at arbejde med VP fra et producerperspektiv. Her får deltagerne kompetencer til at udpege manusscener, hvor det at bruge VP kan styrke kvaliteten, give adgang til svært tilgængelige steder eller være økonomisk billigere. I forløbet indgår også besøg på VP-scener og en introduktion til, hvad de forskellige opstillinger egner sig bedst til.

 

Link til forløbsbeskrivelse: https://www.visiondenmark.dk/events/virtual-production-lab-for-producere/

 

Workshop for instruktører, production designere og fotografer den 25. – 27. marts 2022
Her får deltagerne indsigt i mulighederne i virtual production og VFX i forhold til danske vilkår samt erfaring med Unreal-værktøjet. Herudover lærer de, hvordan man kan bruge det i forbindelse med ‘almindelige’ danske film og serier, og hvor det kan bidrage til at gøre fortællingen større eller billigere.

 

Link til forløbsbeskrivelse: https://www.visiondenmark.dk/events/virtual-production-workshop-for-instruktoerer-production-designere-og-fotografer/

 

RESULTATER

Formålet er:
– at give produktionsvirksomhederne kompetencer indenfor Virtual Production
– at finde frem til nye og lettilgængelige produktionsstandarder indenfor Virtual Production
– at identificere, hvor der kan opnås særlig gevinst ved at anvende Virtual Production (økonomisk/bæredygtigt/kreativt)

Interesseret i mere information om projektet?
Kontakt:

Mariann Nederby, Vision Denmark
Mail: mn@visiondenmark.dk

Powered by