Language

Feasibility of Cultural Content in the Metaverse

Projektpartnere

 

 

Projektet søger viden om og anvendelse af Metaverse-teknologier til et bæredygtigt proof of concept for, hvordan virtuelle kulturelle assets kan vandre mellem hybride brugssituationer i ’Det kulturelle Metavers’. Projektet er første skridt i et samarbejde mellem Aalborg Universitet og virksomheder fra den digitale visuelle industri om udforskning af metaversets muligheder i kulturtilbud.

 

UDFORDRING
Hvad sker der med kulturelle genstande (fx museumsgenstande/kulturarv), når de flytter ud i nye virtuelle rum? Har de samme værdi og vækker de samme oplevelse hos mennesket? Det findes der endnu ikke nogen studier af.

 

LØSNING
Aalborg Universitet samarbejder med en række virksomheder fra den digitale visuelle industri om at udarbejde designprincipper for, hvordan kulturelle assets fra en type extended reality-produktion kan overføres til et bredere Metaverse. Designprincipperne tager både højde for, hvad der er teknisk muligt, organisatorisk og forretningsmæssigt levedygtigt og ikke mindst ønskværdigt for brugeren af kulturelle oplevelses- og oplysningstilbud.

 

I projektet bliver der eksperimenteret med nye scenekunstneriske udtryk i hybride mix mellem fysisk og digital tilstedeværelse for at forstå de nye publikumsoplevelser, kommunikationsmuligheder og den interaktion, der er mulig, når hybride tilstedeværelsesformer forenes i ’Metaverset’.

 

Målet er at formidle disse principper bredt til industriens interessenter med henblik på at etablere det kulturelle metavers som en bæredygtig platform for den danske kultursektors samspil med den digitale visuelle industri.

 

Projektet blev udviklet og testet i efteråret 2023 i regi af ’White Hole Theater’ i Viborg, der forener teater med animation, gamification og XR-teknologi.

 

Læs om projektets resultater i forskningsartiklen ‘The Meta-Stage‘, som blev præsenteret ved EAI Technology, Enterpreneurship & Innovation Conference ved Cambridge University i 2023.

Fakta

Startet medio 2023

Afsluttet december 2023

Interesseret i mere information om projektet? Kontakt:

Mariann Nederby Madsen, Vision Denmark
Mail: mn@visiondenmark.dk

Powered by