Language

Feasibility of Cultural Content in the Metaverse

Projektpartnere

 

 

Projektet søger viden om og anvendelse af Metaverse-teknologier til et bæredygtigt proof of concept for, hvordan virtuelle kulturelle assets kan vandre mellem hybride brugssituationer i ’Det kulturelle Metavers’. Projektet er første skridt i et samarbejde mellem Aalborg Universitet og virksomheder fra den digitale visuelle industri om udforskning af metaversets muligheder i kulturtilbud.

 

UDFORDRING
Hvad sker der med kulturelle genstande (fx museumsgenstande/kulturarv), når de flytter ud i nye virtuelle rum? Har de samme værdi og vækker de samme oplevelse hos mennesket? Det findes der endnu ikke nogen studier af.

 

LØSNING
Aalborg Universitet samarbejder med en række virksomheder fra den digitale visuelle industri om at udarbejde designprincipper for, hvordan kulturelle assets fra en type extended reality-produktion kan overføres til et bredere Metaverse på en måde, der både er teknisk mulig, organisatorisk og forretningsmæssig levedygtig og ikke mindst ønskværdig for brugeren af kulturelle oplevelses- og oplysningstilbud.

I projektet bliver der eksperimenteret med nye scenekunstneriske udtryk i hybride mix mellem fysisk og digital tilstedeværelse for at forstå de nye publikumsoplevelser, kommunikationsmuligheder og interaktion, der er mulige, når hybride tilstedeværelsesformer forenes i ’Metaverset’.

Målet er at formidle disse principper bredt til industriens interessenter med henblik på at etablere det kulturelle metavers som en bæredygtig platform for den danske kultursektors samspil med den digitale visuelle industri.

Projektet bliver udviklet og testet i regi af ’White Hole Theater’ i Viborg, der forener teater med animation, gamification og XR-teknologi.

Projektet skal desuden ses som et springbræt for yderligere forskningsbaserede samarbejder i perioden 2024-2026.

Fakta

Startet medio 2023

Afsluttet januar 2024

Interesseret i mere information om projektet? Kontakt:

Susanne Skovgaard, Vision Denmark
Mail: ssc@visiondenmark.dk

Powered by