Language

The Adaptation Engine – brug af worldbuilding til adaption af eksisterende fortællinger

Projektpartnere

 

 

Projektet udforsker brug af worldbuilding i game engines og anden spilteknologi til at adaptere eksisterende fortællinger (fx litteratur) til transmedielle IP’er (fx spil, film, tv-serier, VR). Målet er at udvikle en digital adaptations-metode i praksis samt teste metoden i mødet med virkeligheden i et dansk spilselskab, et animationsfilmselskab, et bogforlag og et teater.

Fakta

Opstart: marts 2023

Forventes afsluttet: august 2024

UDFORDRING
I takt med at mediebilledet eksploderer, flytter fiktionsfortællingerne ud på stadigt flere og nye medier som streaming, sociale medier og digitale interaktive platforme. For danske createch virksomheder og den fortællende industri (fx teater, film, spil, tv, bogforlag) udfordres kernevirksomheden, og selskaberne mangler metoder og værktøjer til at adaptere deres fiktions-IP’er (fiktionsrettigheder) til andre og nye digitale platforme.

 

LØSNING
Som løsning peger mange på storyworlds (transmedielle universer). Men mens der er lavet vigtig teoretisk forskning om storyworlds, er det sværere at finde metoder, som kan bruges i praksis til at udvikle universer og transmedielle adaptationer.

I the Adaptation Engine-projektet udforskes brug af worldbuilding i game engines og anden spilteknologi til at adaptere eksisterende fortællinger (fx litteratur) til transmedielle IP’er som spil, film, tv-serier og VR.

 

RESULTAT
For virksomhederne vil projektet udvikle metode og være med til at udvikle eksisterende forretningsområder og til at effektivisere udviklings- og produktionsprocesser i den fortællende industri.

 

For Den Danske Filmskole og andre uddannelsesinstitutioner vil metoden være direkte implementerbar i undervisning og efteruddannelse samt være et vigtigt bidrag til ny viden indenfor storyworld-feltet til gavn for KUV og forskning generelt.

Projektet resulterer i et whitepaper med resultater og en audiovisuel præsentation, der anviser step-by-step metode samt oversigt over spilværktøjer til at udvikle transmedielle adaptationer.

Interesseret i mere information om projektet?
Kontakt:

Mariann Nederby Madsen, Vision Denmark
Mail: mn@visiondenmark.dk

Powered by