Language

Mapping af del-teknologier til optimering af 3D produktion indenfor animation og spil

Project partners

 

2-4 animations- og spilvirksomheder

Fakta

Startet den 1. januar 2022

Forventes afsluttet den 31. december 2023

The Animation Workshop vil undersøge og udvikle nye metoder til realtime produktioner. Det langsigtede mål er udvikling af ”Virtual Produktion” værktøjer specifikt målrettet 3D produktioner og multi-person VR. Et fuldt ud virtuelt produktionsmiljø, hvor der arbejdes integreret med virtuelle kameraer, Virtual Reality og motion capture i en realtime engine.

Projektet har til formål at undersøge og udvikle nye metoder til realtime produktioner, ved i første omgang at arbejde separat med nedenstående del-teknologier.

 

Universal Scene Description
Universal Scene Description (USD) er et open-source format til samarbejde og udveksling af 3D scener og assets udviklet af Pixar.
For at muliggøre parallelt/samtidigt arbejde i realtime værktøjer og traditionelle visual effects/film pipelines er det essentielt at løse udfordringer med data-flow og udveksling af data og metadata mellem forskellige applikationer.

USD er en standard i kraftig udvikling og understøttes nu (i større eller mindre grad) af de fleste store 3d applikationer. Desuden giver USD mulighed for nye måder at strukturere workflows og muliggør nye og mere parallelle pipelines.
Projektets partnere ønsker dels at afklare USD’s modenhed i hhv Unreal, Maya og Houdini, dels at teste formatet som data-format samt afklare workflow fordele.
Håbet er, at USD kan fungere som det samlede bindeled mellem alle 3d værktøjer i produktionen, så vi frit kan udveksle data mellem realtime engines og traditionelle pipelines.

 

Realtime performance capture:
Som et led i projektet opkvalificeres The Animation Workshop samt projektets øvrige partnere i brugen af motion- og performance capture – dels for at kunne demonstrere mulighederne for andre virksomheder i branchen, dels med henblik på at teste forskellige tracking løsninger med virtual production for øje.
Håbet er, at dette vil muliggøre nye samarbejder og produktionsmetoder, hvor for eksempel traditionelle fotografer kan arbejde med virtuelle kamera-rigs i et realtime miljø.

 

Interesseret i at høre mere om projektet? Kontakt:

Susanne Skovgaard, Vision Denmark
Mail: ssc@visiondenmark.dk

Powered by