Language

AI til effektivisering af produktionsprocesser indenfor animation

Projektpartnere

Marionette XR er gået sammen med DTU, A.film og Hydralab om at undersøge potentialet i at anvende AI til at effektivisere en central del af animationsbranchens produktionsprocesser og frigøre tid fra ’rugbrødsarbejde’ til perfektion af kreative detaljer.

Fakta

Opstart: maj 2023

Forventes afsluttet: november 2023

UDFORDRING
I dag kan man med software extracte bevægelser direkte fra referencevideoer og omforme dem til 3D-bevægelser. De bevægelser og keyframes, man får ud af det, er dog i sig selv ikke særligt brugbare i et animations-workflow og kræver meget bearbejdning.

 

LØSNING
I projektet vil deltagerne træne en AI med bevægelsesdata fra virksomhedernes egne animationer, så man får ’animated motion’ (som er meget anderledes end menneskelig bevægelse). Denne ’personaliserede AI’ kan derefter benyttes til at ’stilisere’ andre bevægelsesdata automatisk. Den genererede data (keyframes) vil ligne den måde man animerer på, hvilket gør det direkte intergrerbart i animationsworkflowet.

Projektet fokuserer på den praktiske implementering af teknologien (motion style transfer algorithms), herunder:

  • At undersøge de potentielle anvendelsesmuligheder for teknologien
  • At identificere udfordringer og begrænsninger, som skal overkommes for, at teknologien/værktøjet kan implementeres bredt i industrien.

 

RESULTATER
Projektet forventes at resultere i ny og afprøvet viden om potentialet og udfordringerne ved AI-teknologien for animationsbranchen og andre brancher, der benytter animerede karakterer – herunder spil, film og XR.

Projektet anses som første skridt på vejen i den videre research af AI-teknologiens potentiale for industrien og mulige fremtidige forskningssamarbejder på området.

Interesseret i mere information om projektet?
Kontakt:

Mariann Nederby Madsen, Vision Denmark
Mail: mn@visiondenmark.dk

Powered by