Language

Ny VR-teknologis indvirkning på børn og unges trivsel

Projektpartnere

 

Samarbejdet mellem HEKA VR og AAU undersøger effekten af VR som behandlingsmetode til unge patienter med ”schizophrenia-spectrum disorders”. Metoden giver mulighed for at genskabe auditiv og visuel simulering af en persons hallucinationer via en avatar i VR.

Fakta

Opstart: maj 2023

Forventes afsluttet: november 2024

UDFORDRING
Der findes meget lidt forskning i effekten af psykoterapi til børn og unge med psykotiske lidelser. Men fra studier i depression ved man, at børn og unge har mindre gavn af traditionel psykoterapi end voksne.

 

LØSNING
En engelsk undersøgelse viser en væsentlig reduktion af stemmer hos patienter med SSD ved behandling med 2D-avatars. Det har ledt til en hypotese om, at brug af mere fordybende teknologier i behandlingen har potentiale til at give endnu bedre resultater.

På den baggrund har det danske selskab HEKA VR etableret et samarbejde med forskere fra Region Hovedstaden og Region Nordjylland om at teste en ny behandling af auditive hallucinationer. Den særlige VRT (VR-baseret behandling) metode testes i dag på voksne i et klinisk forsøg, som stadig er i gang. Resultaterne er foreløbigt positive.

 

Nærværende innovationsprojekt bygger videre på det samarbejde og undersøger, om VRT kan tilbyde en ny behandlingsmetode for børn med SSD, og hvordan VR skal udvikles til denne målgruppe.

 

I projektet etableres en baseline ift. behandling af børn og unge (eksempelvis symptomer og daglig funktionsniveau) for at kunne vurdere effekten. Effekten måles ud fra denne baseline samt ved inddragelse af brugerne og deres oplevelser af VRT.

VR-løsningen udvikles løbende i projektet gennem dialog og interaktion med brugerne. Formålet er at skabe et visuelt og auditivt miljø, som er trygt og sikkert for børn og unge.

Interesseret i mere information om projektet?
Kontakt:

Mariann Nederby Madsen, Vision Denmark
Mail: mn@visiondenmark.dk

Powered by