Language

Virtual Production som kreativt PræVis-værktøj

Projektpartnere

Projektet udvikler, dokumenterer og kommunikerer good practices indenfor kreativ prævisualisering af film, tv og animation ved hjælp af Virtual Production værktøjer.

Fakta

Startet den 1. januar 2022

Forventes afsluttet den 1. juli 2022

Projektet kobler de kreative hovedfunktioner indenfor fiktionsfilm med specialister indenfor visualisering, CGI (computer-generated imagery) og real time 3D. Det sker gennem en række workshops, der udforsker virtual production som værktøj til visuel udvikling af fiktionsmateriale.

Som en del af forløbet arrangeres workshops, hvor udvalgte scener fra et eksisterende manuskript trinvis udvikles visuelt og prævisualiseres ved hjælp af Virtual Production-teknologier, såsom VR /XR scouting, virtual set building, virtual cinematography og prævis-reel. De enkelte workshop designes efter de specifikke fagligheder der deltager, eksempelvis klip og foto, mens instruktør, producer, art director og visual development vil medvirke gennem hele forløbet.

Projektets tre hovedparter kommer med forskellige kompetencer, der sammen skaber synergi mellem felterne fiktionsproduktion, digital visual development, Visual Effects og vidensproduktion.

 

Resultat
Projektets aktiviteter forventes at generere 2-3 fuldt visualiserede scener fra manuskript, dokumentation af produktionsprocesserne samt et white paper, der beskriver good practices indenfor Virtual Production prævisualisering. Sidstnævnte vil have et særligt fokus på beskrivelse af metode, kompetence og implementering i produktion, der frit stilles til rådighed for offentligheden.

I sammenhæng med de konkrete prævisualiserede scener vil det fungere som et proof of concept, der kan styrke den digitale visuelle industris indgang til arbejdet med virtual production til prævisualisering.

Interesseret i mere information om projektet? Kontakt:

Susanne Skovgaard, Vision Denmark
Mail: ssc@visiondenmark.dk

Powered by