Language

VP eller on location? Test af bæredygtighedsmodeller for internationale film- og serie-produktioner

Projektpartnere

Innovationssamarbejdet mellem DTU, The Animation Workshop og en række film- og tv-selskaber i ind- og udland skal give film- og tv-branchen et stærkere og mere velfunderet grundlag for at arbejde bæredygtigt. Med afsæt i fire forskellige produktionskoncepter udvikler og tester projektet videnskabeligt funderede grønne og socialt bæredygtige tilgange til planlægning af internationale co-produktioner af film og tv-serier.

 

Fakta

Opstart: september 2023

Forventes afsluttet: 2024

UDFORDRING
Det koster mange tons CO2 at producere film og tv. Særligt transport og opbygning af set og kulisser er forbundet med en betydelig klimabelastning. Det har affødt flere grønne initiativer og anbefalinger til bæredygtig film- og tv-produktion, men der mangler videnskabelige og akademiske studier, der understøtter og afdækker de forskellige praksisser indenfor grønne produktionsmetoder – og deres effekt.

 

LØSNING
Med afsæt i fire forskellige produktionskoncepter vil projektet udvikle og teste videnskabeligt funderede grønne og socialt bæredygtige tilgange til planlægning af internationale co-produktioner.

Projektet tager udgangspunkt i én konkret case: et såkaldt ’langt treatment’ til en miniserie i seks episoder af 45 min., der udspiller sig omkring år 1900 på Møn og i Argentina.

 

Projektet opstiller fire forskellige produktionsscenarier:

– Locations i Latinamerika (traditionel co-produktion med LAT-AM)
– Locations i EU (traditionel europæisk co-produktion)
– Produktion med Virtual Production-setup og værktøjer
– Remote Production

 

Hver case vil give unikke, men sammenlignelige bud på modeller for at gennemføre holistisk bæredygtige produktioner.

Det er første gang, at der bliver foretaget en videnskabelig analyse af de sociale og klimamæssige virkninger af forskellige produktionskoncepter, der både trækker på ekspertise fra produktions- og forskningssiden.

 

RESULTATER
Projektet vil være et casestudie på en holistisk grøn tilgang til at administrere en co-produktion mellem forskellige lande. Forskningen og dokumentationen vil beskrive, hvordan praksisserne blev identificeret og anvendt i en præ-, produktions- og post-produktionsfase.

Projektets resultater bliver samlet i en rapport, som vil inkludere konkrete anbefalinger, guidelines og værktøjer, som kan danne grundlag for beslutningsprocesser i fremtidige produktioner.

 

Interesseret i mere information om projektet?
Kontakt:

Mariann Nederby Madsen, Vision Denmark
Mail: mn@visiondenmark.dk

Powered by