Language

Sådan kommer du i gang med et innovationsprojekt

 

Med midler fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen sørger Vision Denmark-klyngen for, at den forskningsbaserede viden fra landets videninstitutioner kommer ud og leve i virksomhederne – til gavn for danske kreative virksomheder og udbredelsen af storytelling og digitale visuelle løsninger i Danmark.

Vi har pt. fordelt alle klyngens innovationsmidler. Men vi er altid åbne for at høre om nye projektidéer, så vi kender behov og muligheder i industrien for fremtidige projekter.

 

Hvad er et innovationsprojekt?
Et innovationsprojekt består af minimum én videninstitution og mindst to private virksomheder (og helst flere), hvoraf den ene er en SMV (under 250 ansatte). Vision Denmark kan hjælpe med at finde hhv. virksomheder og videninstitutioner til projektet.

 

Én videntinstitution skal være ansøger og ansvarlig for bevillingen. Videninstitutioner er universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler, kunstneriske uddannelsesinstitutioner, offentlige hospitaler med forskningsaktiviteter m.fl., samt GTS-institutter.

 

Hvad kan der søges til? Der kan alene søges om midler til dækning af videninstitutioners lønudgifter inkl. overhead i projektet. Midlerne kan altså ikke bruges til at betale for virksomhedernes tid i projektet. Resultaterne af projekterne skal herudover have en nyhedsværdi og generisk interesse, dvs. være relevante for en bredere kreds end udelukkende de deltagende virksomheder.

 

Budgetrammen: 200.000 – 500.000 DKK pr. projekt.

 

Varighed: Afhængig af opstarttidspunkt kan projekterne have en varighed fra 3 måneder og helt op til to år. Det ultimative krav er dog, at projektet skal være afsluttet med udgangen af 2024.

 

Bedømmelse og godkendelse: Ansøgningerne vil blive bedømt af Vision Denmark og skal herudover godkendes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS). UFS’s godkendelse tager udgangspunkt i Retningslinjer for vidensbaserede klyngeaktiviteter 2021 – 2024.

 

HUSK, projekter der opnår støtte, skal sørge for, at det i alt præsentations- og kommunikationsmateriale (invitationer, hjemmeside, etc.) fremgår tydeligt, at projektet er medfinansieret af Vision Denmark og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. For Vision Denmarks vedkommende også med logo, hvilket kan downloades her.

Kontakt

Vision Denmark står klar, hvis du har spørgsmål eller brug for at blive sat i kontakt med en virksomhed eller forsker.

Mariann Nederby Madsen

Tlf: 50690125

Mail: mn@visiondenmark.dk