Language

KREATEK: Kortlægning af kreative teknologier

Projektpartnere

+ 60 virksomheder på tværs af spil, film, tv, animation og XR

Listen over teknologier der bliver brugt til at udvikle og producere spil, film, animation og XR er lang og vokser år for år. Projektet skal kortlægge og skabe et fælles sprog for de teknologier, der transformerer den kreative sektor, og hvilke muligheder de skaber for industrien og erhvervslivet som helhed.

UDFORDRING
Den digitale visuelle industri udfordrer grænserne for det mulige med CGI, VR, AI og en række andre nye teknologier. Men hvordan hænger teknologierne sammen, og hvilke muligheder skaber de for branchen og erhvervslivet som helhed. Det findes der i dag ikke nogen afdækning eller forskning i.

 

LØSNING
Vision Denmark er gået sammen med Teknologisk Institut for at kortlægge og skabe et fælles sprog for de teknologier, der transformerer industrien – dvs. alt fra animation, spil, film og tv til extended reality.

Projektet skal give et vidensgrundlag, der hjælper klyngen med at forstå og beskrive industriens virksomheder og desuden understøtte klyngens virksomheder i at forstå sig selv og deres egen branche i en digital/teknologisk kontekst. Endelig skal analysen give indsigt i de seneste udviklinger inden for kreative teknologier via en patentanalyse.


Forventede resultater
Rapport med analyse af og overblik over kreative teknologier, som udspringer af klyngen, og teknologier som virksomhederne i klyngen anvender.

Rapporten vil kunne danne grundlag for fremtidige analyser af de nye og tværfaglige kompetencebehov, som kreative teknologier medfører.

 

Deltagere
Ca. 60 virksomheder på tværs af spil-, film-, tv-, animation- og XR-branchen

Fakta

Start: september 2023
Afsluttet: februar 2024

Interesseret i mere information om projektet? Kontakt:

Mariann Nedergaard Madsen, Vision Denmark
Mail: mn@visiondenmark.dk