Language

Klyngedirektøren: Der er grøn omstilling, arbejdskraft og store partnerskaber på programmet

Findes der en bedre måde at gå på sommerferie på end med en overflyvning af de spændende projekter Vision Denmark har gang i, og hvor vi er på vej hen?

Her har I det fra direktøren selv. Jan Neiiendam, CEO i Vision Denmark, giver tre bud på, hvad der vil præge klyngens arbejde de kommende år.
God sommer, alle sammen. Vi ses til Copenhagen Masterclasses, Viborg Animation Festival  og European Writers Club på den anden side.

”Humøret er højt her på tærsklen til sommerferie – og det med god grund. I sidste uge udkom de nye branchetal for danske indholdsproducenter, som viser, at den digitale visuelle industris ca. 1000 virksomheder har oplevet en kraftig stigning i både omsætning og eksport på hhv. 24% og 61% i forhold til året før. Særligt spilbranchen viser imponerende vækstmuskler, og mere end fordobler sin omsætning fra 2019 til 2020.

Selvom de nyeste branchetal er over et år bagud, antager vi, at væksten har fortsat sin positive kurve, hvilket det internationale opkøb af danske SYBO for +1 milliard kr. er et tydeligt tegn på.

Det er både grund til at sige tillykke og tak til SYBO. Virksomheden bidrager ikke blot flot til investeringsstatistikken for danske spiludviklere, så omverdenen får øje på industriens kvaliteter. Som en af stifterne af Vision Denmark har virksomheden med deres CEO Mathias Gredal Nørvig gennem flere år også givet tilbage til branchen ved at stå i front for vores bestyrelse og give økonomisk støtte til vores aktiviteter, der fremmer innovations- og konkurrencekraft i industriens mange små og mellemstore virksomheder.

Tre ting der vil præge klyngens arbejde de kommende år:

1. Grøn produktion og storytelling

Evnen til at præge vores samfund, vores erhverv, vores virksomheder og vores forbrug i en grøn retning er afgørende for Danmarks fremtid og vores globale aftryk. Den grønne omstilling er derfor helt central for klyngens arbejde.

Vision Denmarks medlemmer kommer ikke til at være dem, der direkte sikrer, at Danmark når målet om at reducere landets CO2-udledning med 70 procent. Men som videns- og erhvervsområde er spil, film, tv, animation og XR et vigtigt omdrejningspunkt for den kommunikation, visualisering og ikke mindst involvering i den grønne omstilling, som nationer og virksomheder har brug for, når de skal aktivere forbrugere over hele kloden til at bidrage. Mange virksomheder i klyngen er godt i gang, både med selv at omstille produktioner, men også med at udvikle fortællinger og oplevelser der understøtter en bæredygtig fremtid. For at give dem yderligere redskaber til at fortsætte den positive udvikling lancerer vi på den anden side af sommeren en green manager-uddannelse, som skal klæde produktionsledere og line producere på til at drive de grønne initiativer på danske film- og tv-produktioner.

2. Endnu flere i arbejde i klyngen

På blot ét år er omsætningen i den danske spilbranche vokset med 122%! Det er ganske enkelt imponerende og et tydeligt tegn på det gigantiske vækstpotentiale, der lægger i spil og dansk kreativ teknologi i det hele taget.

Men den stigende efterspørgsel efter dansk kreativt indhold og services, både fra Danmark og udlandet lægger ekstra pres på kapaciteten. Der er mangel på arbejdskraft i næsten alle klyngens brancher, og der er brug for en massiv tilførsel af talent og kompetencer for, at væksten og innovationskraften kan fortsætte.

Her påtager Vision Denmark sig sammen med Producentforeningen rollen som en samlende og drivende funktion, der skal afhjælpe den strukturelle mangel på kvalificeret arbejdskraft i industrien. Vi er startet med film- og tv-branchen, hvor vi på baggrund af et branchetræf tidligere på måneden blandt andet sætter gang i arbejdet med at kvantificere manglen, udarbejde job- og kompetencebeskrivelser (som i mange tilfælde ikke findes) samt løbe et fælles brancheorgan i gang med inspiration fra det engelske ScreenSkills.

3. Nye og store partnerskaber med fokus på kreativ teknologi
Vores industri er under hastig forandring, og vi vil i den kommende tid se flere og større partnerskaber, der bryder branchesiloerne og kobler sig med andre sektorer. Vi har bl.a. sat gang i innovationspartnerskaber, der udvikler digitale værktøjer og teknologier som 3D, Extended Reality og kropsscanning med fokus på mode- og livsstilsoplevelser. De vil forsat være vigtige. Men vi vil også se større offentlige og private partnerskaber tage form. Her er vores netop offentliggjorte program European Writers Club med otte partnere fra fire europæiske lande et godt eksempel på, hvordan et internationalt samarbejde mellem mange aktører kan udvikle og skabe fremdrift i den danske film- og tv-industri.

Vi ser også, at den audiovisuelle sektor i form af spil, film, animation og XR samarbejder mere og mere på tværs af sektorer som sundhed, industriel automatisering og byggeri. Her kan man blandt andet glæde sig til konferencen Animated Health, som vender tilbage i september og viser, hvordan animation og andre visuelle virkemidler bruges som redskaber i formidlingen til borgerne.

Vi har mange flere events og projekter på tapetet rundt om i landet efter sommerferien. Husk at holde dig orienteret på Vision Denmarks hjemmeside, Facebook eller Linkedin.

Kontakt mig gerne, hvis du har idéer eller input til vores arbejde.

God sommer!

Jan Neiiendam
Direktør Vision Denmark