Language

Mangel på arbejdskraft i film- og tv-branchen: Her er planen fremadrettet

”Der er brug for en mentorordning for dem uden bredt netværk fra Filmskolen.”
”Der mangler finansiering til efteruddannelse.”
”Der er ikke råd til at ansætte nok assistenter, så man kan bygge kompetencer op.”
”Manglende tillid fra fonde og broadcastere til at satse på nye talenter.”

Disse fire udsagn er et lille udpluk af film- og tv-branchens bud på de store udfordringer den står overfor ift. at få tilført nye ressourcer og talenter.

De blev delt med os den 2. juni, hvor vi sammen med Producentforeningen arrangerede et branchetræf for 120 repræsentanter fra den danske film- og tv-branche. Sammen med både virksomheder, uddannelser og organisationer stillede vi skarpt på branchens mangel på kvalificeret arbejdskraft og ikke mindst, hvordan vi kommer problemerne til livs.

Gennem paneldebatter og oplæg fra blandt andre Den Danske Filmskole, UCL’s nye filmuddannelse og SAM Productions drøftede vi centrale problemer som:

  • Hvordan får vi bedre data om, hvor mange der skal uddannes årligt?
  • Hvordan sikrer vi fremdrift og sammenhæng med uddannelser og øvrige aktører, der kan afhjælpe problemerne?
  • Hvordan sikrer vi, at vi får beskrevet vores nuværende centrale jobfunktioner og tilført de relevante nye tekniske kompetencer?
  • Hvordan rekrutterer vi bredere og åbner branchen for folk udefra?

Hvad så nu?

Vision Denmark og Producentforeningen påtager sig fortsat rollen som en samlende og drivende funktion, når det kommer til at afhjælpe den strukturelle mangel på kvalificeret arbejdskraft. Både på kort og længere sigt.

På basis af deltagernes konstruktive input ved branchetræffet er det besluttet, at følgende indsatser bliver de centrale for det videre arbejde:

  1. Sætte tal på manglen. Det er en svær opgave, hvilket en oplæg fra ScreenSkills UK, kompetenceorganet for den engelske digitale visuelle industri, også gjorde klart på branchetræffet. Vi vil samle et panel af beslutningstagere fra branchen, som baseret på de eksisterende undersøgelser formulerer klare behov og konklusioner, der kan handles på.
  2. Fortsætte udarbejdelsen af job- og kompetencebeskrivelser. Vi vil fortsætte arbejdet med job- og kompetencebeskrivelser i tæt samarbejde med fagfolk i de konkrete funktioner og have et skarpt fokus på behovet for nye jobfunktioner og kompetencer. Det skal give branchen og uddannelsesinstitutionerne et mere konkret og retvisende grundlag at basere indsatser på.
  3. Skabe et bredt samarbejde på tværs af branchen. Konkret vil vi undersøge, hvordan et fælles brancheorgan kan organiseres, og hvordan branchens mange behov og aktører bedst inkorporeres i det. Det indebærer, at vi samarbejder på tværs af branchen, på tværs af fiktion og fakta, med øje for forskelligheder og ikke mindst ligheder, hvis indsatsen skal blive succesfuld. ScreenSkills UK var et bud på en organisering, som kan opfylde mange af branchens behov, og vil være en stor inspiration i det videre arbejde med en dansk model.

Vi vil desuden fortsætte det arbejde, vi igangsatte sidste år med at indsamle nødvendig viden og danne overblik. Vores vidensgrundlag kommer til at bygge på kontinuerlig ny viden, men i særdeleshed også på velfunderede eksisterende undersøgelser, som for eksempel: Arbejdskraftanalyse af den Digitale Visuelle Industri, Brancheundersøgelse om Den Danske Filmskoles efteruddannelse og Analyse af kapaciteten i den digitale visuelle industri.

Tak til alle der deltog på branchetræffet for jeres gode kommentarer og forslag, som vil indgå i det videre arbejde. Vi ser frem til at styrke film- og tv-branchens arbejdskraft med jer.

Vil du bakke op om vores arbejde med at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft? Så meld dig ind i Vision Denmark.
Læs mere om hvordan her: