Language

Vision Denmark driver nyt program, der skal styrke europæiske fortællinger

Et internationalt program for high-end tv-serieforfattere støttet af EU Kommissionen skal styrke netværk på tværs af landegrænser, skabe flere fortællinger til det europæiske marked og gøre vejen fra idé til produktion kortere. Projektet udspringer af Danmarks stærke position indenfor film- og TV-produktion og har regionale partnere over hele Europa.

De globale streamingtjenester investerer i film og tv-indhold som aldrig før. I 2022 forventes de samlet set at bruge op mod 100 milliarder dollars på tv-serier og film – svarende til ca. 700 milliarder danske kroner.

Hvis danske og europæiske broadcastere skal holde sig konkurrencedygtige og tilbyde originalt tv-serieindhold på niveau med de globale spillere, skal de arbejde sammen og investere i det kreative talent og de gode idéer.

På den baggrund har et europæisk branchepartnerskab med klyngeorganisationen Vision Denmark i front taget initiativ til programmet ’European Writers Club’. Programmet skal styrke samarbejde mellem high-end tv-serieforfattere og broadcastere og stimulere nye, originale fortællinger til det europæiske marked.

”Storytelling og evnen til at udvikle interessante og betydningsfulde historier er en dansk styrkeposition. Med programmet tager vi hånd om og løfter danske fortællingers konkurrencekraft til nye niveauer – så dansk talent kan beholde sin internationale førerposition og blive inspireret til nye samarbejder og arbejdsmetoder. European Writers Club er et perfekt projekt for Vision Denmark som klynge, da vi som neutral platform faciliterer samarbejde mellem en større gruppe aktører, som i fællesskab kan udvikle og skabe fremdrift i film- og tv-industrien – både herhjemme og internationalt,” fortæller Jan Neiiendam, direktør i Vision Denmark.

Hurtigere fra idé til marked
Vejen fra idé til produktion af en tv-serie er ofte årelang, kringlet og risikofyldt. Derfor skal programmet samtidig hjælpe de gode, ambitiøse fortællinger hurtigere fra idé til marked ved at inddrage de europæiske broadcastere tidligt i udviklingsprocessen og motivere til samarbejde omkring finansiering.

Norden og særligt Danmark leverer på det højeste internationale niveau indenfor udvikling, produktion og skabelse af tv-serier til både Europa og resten af verden. Derfor var det afgørende for beslutningstagerne i EU, at Danmark initierede og drev projektet. Ved at skabe et netværk af europæiske tv-serieforfattere, uafhængige producenter og tv-stationer, er det vores mål sammen at løfte, promovere og forene nogle af Europas største talenter. European Writers Club er skabt for at fremme originale, fantastiske fortællinger og sikre flere øjne på de historier, der betyder noget for et større europæisk publikum,” udtaler Thomas Gammeltoft, som står i spidsen for European Writers Club.

Programmets indhold
European Writers Club består af tre workshopforløb med fokus på henholdsvis idéudvikling, konceptualisering og samarbejde med broadcasters og bliver afviklet fire forskellige steder i Europa.

Programmet er finansieret af EU Kommissionen med støtte fra Vision Denmark og AGADIC/Spanien, Screen Ireland, Det Estiske Filminstitut, Den Danske Filmskole, Det Danske Filminstitut, Nordic Writers Associations, Nordisk Film og TV Fond og TV2/Danmark. European Writers Club er forankret i Vision Denmark foreningen.

Programmet bliver officielt lanceret den 30. juni på den franske tv-serie festival Series Series, hvor europæiske tv-serieskabere, forfattere og broadcasters inviteres til at ansøge om deltagelse.

European Writers Club bliver lanceret den 30. juni på den franske tv-serie festival Series Series, hvor europæiske tv-serieskabere, forfattere og broadcasters inviteres til at ansøge om deltagelse.

Læs mere på programmets hjemmeside.