Language

Bliv en del af Vision Denmark

Vision Denmark arbejder for at samle den digitale visuelle industri på tværs af spil, film, tv, animation og XR, og forbedre industriens rammevilkår.

 

Vores medlemmer er vores omdrejningspunkt. Alt hvad Vision Denmark gør, udspringer af et behov i brancherne. Om I er start ups, veletablerede virksomheder, organisationer eller vidensinstitutioner, er jeres succes vores succes. Med fem beslægtede brancher alle med hver deres produktionsmodeller og finansieringsveje – samt andre erhverv der kigger til os for samarbejde – er der rigeligt med udfordringer at løse og inspiration at dele.

 

Målet er, at vi gør Danmark til et kraftcenter for kreativ teknologi – sammen.

 

Dine fordele som medlem

NETVÆRK

Vi skaber kontakt og kredsløb mellem virksomheder på tværs af film, tv, spil, animation og XR.

 

 

TALENTUDVIKLING

Vi sørger for, I har de bedste muligheder for at rekruttere det talent og veluddannet arbejdskraft, I har brug for.

 

 

ØKONOMI

Vi bringer jeres virksomheder sammen med investorer og eksponerer medlemmerne på danske og internationale festivaler og konferencer.

UDBREDELSE

Vi sørger for samarbejde mellem vores industri og andre typer erhverv, der ønsker at anvende kreativ teknologi på vejen mod nye forretningsmål.

INDIVIDUEL RÅDGIVNING

Vi yder konkret rådgivning i forhold til medlemmernes aktuelle udviklingsbehov og tilbyder individuel match making virksomhederne imellem.

 

BEDRE RAMMEVILKÅR

Vi varetager medlemmernes interesser i forhold til danske myndigheder, ved generelt at skabe gunstige betingelser for eksport af industriens løsninger.

INNOVATION

Vi sørger for at bringe medlemmerne foran ift. indsigt og viden om den nyeste teknologiske udvikling indenfor kreativ indholdsproduktion.

Som medlem af foreningen Vision Denmark får du adgang til Vision Denmarks aktiviteter og rådgivende service. Herudover får du adgang til foreningens årlige generalforsamling, hvor der sættes retning for alliancens arbejde og aktiviteter samt udpeges en bestyrelse. Prisen for medlemskabet varierer efter din virksomheds/organisations størrelse. Læs mere om vilkår for medlemskab her.

Medlemskontingent

 

Antal fastansattePris per år 
1 - 5 3.600 kr. eks. moms
6 - 3012.000 kr. eks. moms20 pct. rabat ved medlemskab af Producentforeningen.
30+36.000 kr. eks. moms

For at blive medlem skal du udfylde et tilmeldingsskema.

Hvis din virksomhed eller organisation ønsker et endnu tættere samarbejde med Vision Denmark foreningen, er der mulighed for at indgå som samarbejdspartner. Omstændighederne for en samarbejdsaftale defineres individuelt. Læs mere her.

 

 

SUPPORTER: LEG MED UDEN BINDING

I opstartsåret 2020 tilbyder vi nysgerrige virksomheder og organisationer at blive supportere af Vision Denmark klyngen. Det giver adgang til klyngens aktiviteter og services i 2020 uden økonomisk forpligtelse for din virksomhed. Meld dig til og vis, at vi som industri står sammen.

For at blive supporter skal du udfylde et tilmeldingsskema.