Language

Bliv medlem af et stærkt community

Vision Denmark arbejder for at samle og udvikle virksomheder på tværs af spil, film, TV, animation og XR, og forbedre industriens rammevilkår.

 

Som medlem bliver du en del af et community, der deler og udforsker nye veje til at drive forretning, innovation, hente finansiering og udvikle kreativt indhold og teknologier.

Et medlemskab af klyngen styrker din virksomhed via ny viden, større netværk og innovationskraft – og baner dermed vejen for øget vækst og konkurrencedygtighed.

 

Vores medlemmer er vores ejere og omdrejningspunkt. Klyngens services og aktiviteter er derfor formet på baggrund af jeres input og behov, og vi er altid åbne for nye forslag og dialog.

 

 

Dine fordele som medlem

NETVÆRK

Vi skaber kontakt og kredsløb mellem virksomheder på tværs af film, tv, spil, animation og XR.

 

 

TALENTUDVIKLING

Vi sørger for, I har de bedste muligheder for at rekruttere det talent og veluddannet arbejdskraft, I har brug for.

 

 

ØKONOMI

Vi bringer jeres virksomheder sammen med investorer og eksponerer medlemmerne på danske og internationale festivaler og konferencer.

UDBREDELSE

Vi sørger for samarbejde mellem vores industri og andre typer erhverv, der ønsker at anvende kreativ teknologi på vejen mod nye forretningsmål.

INDIVIDUEL RÅDGIVNING

Vi yder konkret rådgivning i forhold til medlemmernes aktuelle udviklingsbehov og tilbyder individuel match making virksomhederne imellem.

 

BEDRE RAMMEVILKÅR

Vi varetager medlemmernes interesser i forhold til danske myndigheder, ved generelt at skabe gunstige betingelser for eksport af industriens løsninger.

INNOVATION

Vi sørger for at bringe medlemmerne foran ift. indsigt og viden om den nyeste teknologiske udvikling indenfor kreativ indholdsproduktion.

Som medlem af foreningen Vision Denmark får du adgang til Vision Denmarks aktiviteter og rådgivende service. Herudover får du adgang til foreningens årlige generalforsamling, hvor der sættes retning for klyngens arbejde og aktiviteter samt udpeges en bestyrelse. Prisen for medlemskabet varierer efter din virksomheds/organisations størrelse. Læs mere om vilkår for medlemskab her.

Medlemskontingent

 

Antal fastansattePris per år
1 - 53.600 kr. eks. moms
6 - 3012.000 kr. eks. moms20 pct. rabat ved medlemskab af Producentforeningen.
30+36.000 kr. eks. moms

For at blive medlem skal du udfylde et tilmeldingsskema.

Hvis din virksomhed eller organisation ønsker et endnu tættere samarbejde med Vision Denmark foreningen, er der mulighed for at indgå som samarbejdspartner. Omstændighederne for en samarbejdsaftale defineres individuelt. Læs mere her.

 

 

SUPPORTER: LEG MED UDEN BINDING

I opstartsperioden tilbyder vi nysgerrige virksomheder og organisationer at blive supportere af Vision Denmark klyngen. Det giver adgang til klyngens aktiviteter og udvalgte services uden økonomisk forpligtelse for din virksomhed.

For at blive supporter skal du udfylde et tilmeldingsskema.