Language

Detaljer omkring supporter-medlemskab

Ved at melde dig som supporter erklærer du, at din virksomhed har deltaget eller har intentioner om at deltage i mere end én aktivitet i regi af Vision Denmark.

 

Aktiviteter, som din virksomhed kan deltage i er:

  • Vidensprednings-aktiviteter
  • Matchmaking aktiviteter
  • Netværksaktiviteter
  • Møder og præsentationer
  • Forberedende aktiviteter til innovationssamarbejder
  • Øvrige aktiviteter

 

Herudover giver du med din tilmelding tilladelse til:

  • at Vision Denmark må gemme din virksomheds kontaktinformationer og CVR-nummer samt eventuelle personoplysninger på repræsentanter fra virksomheden (navn, telefon og e-mailadresse)
  • at Vision Denmark må kontakte dig ift. nye tilbud og aktiviteter
  • at Vision Denmark må dele disse kontaktoplysninger med Vision Denmarks primære partnere: VIA University College, Producentforeningen, Filmby Aarhus og FilmFyn i forbindelse med invitation til og afvikling af aktiviteter samt evalueringer og afrapportering via Deloitte, Erhvervsstyrelsen og EU-kommissionen.

 

Du er i øvrigt bekendt med, at Vision Denmark har til formål at samle den nationale klynge for den digitale visuelle industri samt at skabe mulighed for, at klyngens medlemmer skaber nye produkter og innovation. Du forpligter dig i denne forbindelse og med denne aftale til, at din virksomhed som medlem/supporter i klyngen indgår i evalueringen af Vision Denmarks aktiviteter og innovationsrettede indsatser, herunder at din virksomhed besvarer et spørgeskema vedr. innovation op til to gange årligt samt at Erhvervsstyrelsen og COWI efterfølgende har tilladelse til at evaluere på din virksomheds innovation.