Language

Vilkår for medlemskab i Vision Denmark

 

Kontingent

  • Et medlemskab i Vision Denmark løber fra januar – december.
  • Medlemmer, der optages i løbet af kontingentåret 1. januar – 31. december, betaler et forholdsmæssigt kontingent. Dvs. prisen korrigeres, så der kun betales for de tilbageværende antal måneder i indeværende år.
  • Kontingentet opkræves én gang årligt. Første gang ved indmeldelse, herefter den 1. januar.
  • Kontingentet fastsættes ud fra antal fastansatte i din virksomhed/organisation.
  • Antallet af ansatte opgøres på baggrund af det foregående års indberetning af fuldtidsansatte til ATP.

Udmeldelse

  • Medlemskabet fornys automatisk ved årsskiftet, med mindre du giver besked om udmeldelse.
  • I tilfælde af udmeldelse af Vision Denmark foretages der ikke kontingentrefusion.
  • Udmeldelse skal ske med seks måneders varsel til mail: info@visiondenmark.dk.