Language

Værd at vide om AI i indholdsproduktion: Takeaways fra konferencen ’Ready, Set, AI!

”Bare kom i gang!”

Det var det gennemgående budskab fra scenen, da Vision Denmark og Producentforeningen den 4. juni afholdt konferencen ’Ready Set, AI!’.

Knap 170 nysgerrige og visionære branchefolk var samlet for at dele viden om film- og tv-branchens nyeste teknologiske ressource; generativ AI. Hvordan de utallige nye AI-værktøjer bliver brugt og kan innovere og optimere processer og workflows i branchen.

Med oplæg fra relevante videninstitutioner og konkrete use cases fra branchens virksomheder fik vi belyst både de tekniske, praktiske og strategiske aspekter af den nye teknologi.

Udover at få sat en fed streg under, at vi alle i den nære fremtid kommer til at arbejde med kunstig intelligens i en eller anden form, fik vi også talt og delt viden om voice kloning, lokaldrevet AI/interne chatbots, prompt collectives og en smule etik og rettigheder.

Gik du glip af konferencen eller vil du genbesøge nogle af oplægsholdernes pointer? Så har vi samlet de centrale budskaber og vigtigste takeaways fra dagens oplæg nedenfor.

 

OPSUMMERING

Anna Leist fra Warner Bros. Discovery, om at deltage i konferencen.

Kombinationen af konkrete virksomhedscases og oplæg fra videninstitutioner var meget givende. Det gav et holistisk billede af, hvordan AI både kan automatisere rutineopgaver og benyttes i vores kreative arbejde med medieproduktion. De mange eksempler på, hvordan AI kan anvendes til både at forbedre produktionskvaliteten og øge effektiviteten, gør at vi må forholde os til AI, når vi lægger vores strategier,” fortæller Warner Bros. Discovery’s senior director production management for Norden.

Keynote: AI – mellem fornuft og følelse

Jan Damsgaard, professor ved CBS og digital vismand udpeget af Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

AI er kommet for at blive. Det slog konferencens keynote, Jan Damsgaard fra CBS, fast. Ikke som en erstatning af den menneskelige intelligens men en forlængelse, som kan optimere din produktivitet.

Han forklarede, at de nye AI sprogmodeller som ChatGPT bygger mere på indtryk end data. De lærer ud fra, hvad vi fodrer dem med. Ud fra ord og forståelser udregner de sandsynligheden for, hvad det næste ord og logiske sammenhænge er.

Derfor opfordrede han salen til at komme i gang med at bruge de mange nye værktøjer, så vi selv tager magten over dem. Dels så teknologien kan lære os at kende og være en hjælper i vores hverdag og arbejde, og dels så vi kan være med til at skabe rammerne for kunstig intelligens – fx at få indbygget de værdier og normer, vi tror på i vores del af verdenen. Han argumenterede for, at hvis vi ikke er med, bliver det konstrueret udenom os, og så har vi ikke indflydelse på forståelsesrammen, understregede afslutningsvist:

”Danmark er favoriseret ift. at bruge generativ AI – hvis vi tør! Vi er et af de mest digitaliserede lande i verden, men er meget tilbageholdende med AI. Vi skal i gang!”

AI som redskab til redaktionel forandring – på TV 2 Østjylland driver medarbejderne udviklingen.

Stine Thorsgaard Kjær, innovations- og udviklingschef på TV 2 Østjylland

Stine Kjær fulgte op med et konkret eksempel på, hvordan man introducerer AI-værktøjer i det daglige arbejde i en medievirksomhed.

På TV 2 Østjylland har de inviteret medarbejderne til at give deres bud på, hvordan og hvor AI kan styrke redaktionens kerneopgaver. Ved samtidig at give dem tid til at lære teknologierne at kende, har redaktionen fået implementeret AI-værktøjer de steder det giver mening på tværs af billedredigering, videoproduktion og journalistisk arbejde.

Der er blevet nedsat en AI-styregruppe, som giver retning og skaber progression og en gruppe AI Frontløbere, som kommer med forslag til, hvordan AI kan løse udfordringer og optimere processer på redaktionen. Det har resulteret i en række retningslinjer for brugen af AI på TV 2 Østjylland, som revideres regelmæssigt i takt med, at der kommer ny lovgivning på området og teknologierne ændrer sig.

Én regel ligger dog fast: de går aldrig på kompromis med presseetikken. Det betyder blandt andet, at de aldrig udgiver noget, uden at mennesker har været inde over, eller bruger stemmekloning og ’generative fill’ til at skabe udtalelser, handlinger eller manipulere billeder, så de ikke afspejler virkeligheden.

Fremtidens AI-kompetencer

Louis Thonsgaard, uddannelsesleder på VIA Multiplatform Storytelling & Production

I 2023 lancerede VIA’s MSP-uddannelse, som en af de første i verden, et semester i Generativ AI i indholdsproduktion. Ligesom Jan Damsgaard fra CBS anser Louis Thonsgaard AI som en naturlig styrkelse af den menneskelige kreativitet og beslutningsproces.

I hans optik er AI ikke et spørgsmål om til- eller fravalg. Det bliver en naturlig styrkelse af egen (og arbejdsfællesskabets) effektivitet, kreativitet, arbejds- og beslutningsprocesser, det han kalder AI Human Empowerment.

Der er dog lange udsigter til den 100 pct. AI-genererede filmproduktion, da teknologien ikke er der endnu. Han vurderede at Open AI’s Sora-platform er gearet til det om 2-3 år. For nu er det AI til lydgenerering og baggrundsbilleder og -animation, der implementeres i slutproduktet.

Ifølge Louis Thonsgaard vil fremtidens AI kompetencer beherske:

 • Forandringsparathed (anser AI som ’bare’ et nyt værktøj, nedbrydning af vaner, etablering af nye metoder)
 • Digital parathed (grundlæggende teknologisk forståelse, indsigt i etik og lovgivning)
 • Nye faglige kompetencer (forståelse for nye metoder og workflows, copyright og rettigheder samt brug af nye værktøjer)

Louis afsluttede sit oplæg med at understrege: ”Ingen har overblik over noget som helst – tag med på rejsen. Uddannelserne er jeres backup.”

Se Louis Thonsgaards præsentation fra konferencen her.

En medarbejders indflydelse: at drive AI-forandring hos M2Film

Rasmus Rou, Motion Graphics Designer og AI Specialist i M2Film

Rasmus Rou fortalte om sin vej fra uddannelsen Multiplatform Storytelling & Production (MSP) til en praktikplads hos M2 Film, hvor han fik lov at lege med ChatGPT og Midjourney. Det førte til en fastansættelse i virksomheden, hvor han i dag er AI Specialist og bruger en bred vifte af AI-værktøjer til både kodning og sparring på diverse kundeopgaver.

Han har blandt andet brugt ChatGPT til at konvertere marketingsmateriale til 42 forskellige lande/sprog. Det gør, at M2 Film kan levere lynhurtigt og medarbejderne får frigjort tid til at forbedre deres produkter. Herudover bruger Rasmus Rou AI til:

Voice kloning. Bl.a. brugt på tv-serie, hvor speakerne var blevet meget ældre på sæson 3 og stemmerne dermed forandret. Det virker perfekt!

Voice generators. Kan bruges til det hele, også lydeffekter og dummy speaks. Supereffektivt.

Lokaldrevet AI. Hos M2 Film har de lavet interne chatbots, som bliver fodret med deres egne data. Det kører i et lukket kredsløb, hvor medarbejderne kan chatte og sparre.

Rasmus’ oversigt over AI-programmer:

 • Billede/videogenerering: Midjourney, Dall-E og Adobe Firefly
 • Tekst: ChatGPT, Gemini og Claude
 • Stemmegenerering: Elevenlabs
 • Lokalt drevet AI: Opensource Ai Tools

Råd til ansvarlig brug af AI

Thomas Heldrup, Head of Content Protection and Enforcement i RettighedsAlliancen

 • Pas på med at skabe indhold med AI, der krænker andres rettigheder.
 • Undersøg hvordan AI-tjenesteudbyderen behandler dit indhold.
 • Husk, at ikke alt AI-skabt indhold kan beskyttes.
 • Overvej hvordan/om det skal deklareres, at der er anvendt AI.
 • Undersøg hvilken AI model/tjeneste, der passer til dine behov.

Læs mere i Thomas Heldrups præsentation

AI i praksis – eksempler og erfaringer

Hannes Jakobsen, CEO i DriveBeta

Hannes Jakobsen etablerede i 2022 produktionsselskabet DRIVE beta med hovedsæde i Berlin. I hans oplæg fortalte han om arbejdet med at gøre virksomheden ’AI ready’. Processen var opdelt i tre trin:

 1. Rammen
  Arbejdet med AI skal tjene mennesker. Målet er ikke at effektivisere/spare penge, men at bruge ressourcer, hvor de giver den maksimale kreative værdi og gør indholdet mere interessant. AI er ikke en assistent, men en partner i den kreative proces.
 2. Folkene
  Etablering af en AI-taskforce med tech-interesserede medarbejdere. Skabe rum for at de mennesker der kan noget, får rum til at bruge/prøve det af (i stedet for at hyre dyre udviklere udefra).
 3. Processer
  Plan for hvordan AI implementeres i virksomheden. Interne træningsforløb for medarbejdere + opbygning af interne chatbots og billedredigeringsværktøjer i et lukket kredsløb, hvilket gav et større og friere udviklingsrum.

Den grundlæggende mission for Hannes Jakobsen og hans partnere har været at prøve en masse ting af – at eksperimentere med AI i både udviklingsproces, produktion og indhold.

Sideløbende med sit arbejde med DRIVE beta har Hannes samarbejdet med Jes Brandhøj om udviklingen af AI-værktøjet aiCanto, en form for virtuelt writers room, designet til at innovere de kreative processer i film- og tv-branchen. Værktøjet er endnu ikke offentligt tilgængeligt.

Eksempler på DRIVE betas produktioner om eller med AI:
– ’Das KL Manifest’, kammerspil indspillet i LED-studie med AI-genereret kulisse/assets.
– ’Boom’, en impro-film om et tysk girlband med en 100 pct. AI-genereret skuespiller.
– ’Better Than Human’, en dokumentar der undersøger om AI kan udfylde emotionelt vigtige roller i menneskets liv.

Læs mere om Vision Denmarks arbejde med at sikre kvalificeret arbejdskraft i film- og tv-branchen her.