Language

Ny rapport afdækker kreative teknologier og deres uudnyttede vækstpotentiale

Det er efterhånden et kendt faktum, at danske computerspil, film, tv- og animationsindhold underholder milliarder af brugere over hele verden og generer eksportindtægter i milliardklassen.

Nu viser en ny rapport, at vi kun har set toppen af isbjerget i forhold til den digitale visuelle industris vækstpotentiale. Industrien gemmer på et uudnyttet udviklingspotentiale, som rækker langt ud over underholdningsindustrien og kultursektoren.

I rapporten ’Kreative Teknologier’ dokumenterer og definerer Teknologisk Institut på initiativ fra Vision Denmark for første gang den digitale visuelle industris kerneteknologier og deres anvendelse.

Her viser der sig et betydeligt udviklingspotentiale i de teknologier, som er udviklet til produktion af spil, film og tv, animation og extended reality (XR), men som i stigende grad bliver brugt i andre erhverv og sektorer i samfundet.

Find rapporten ’Kreative Teknologier’ her.

Med rapporten giver vi både virksomheder og videninstitutioner indsigt i, hvor det er mest værdiskabende at målrette og indlede nye samarbejder og projekter. Samtidig får industriens virksomheder et sprog, som kan understøtte formidlingen af deres produkter og services, og hvordan de skaber værdi for både samfund og erhvervsliv,” forklarer Mariann Nederby Madsen, Vision Denmarks innovationskonsulent og projektleder på kortlægningen af de kreative teknologier.

De fire teknologiske udviklingstrends
Rapporten peger på udviklingen inden for game engines, teknologi til 3D-scanning, virtual production og generative AI som fire centrale teknologiske udviklingstrends, der kendetegner de kreative teknologier og den digitale visuelle industri. Foruden at blive brugt til at producere digital underholdning i verdensklasse, bliver disse teknologier i stigende grad brugt til at løse problemstillinger i erhvervslivet indenfor særligt byggeri og anlæg og avanceret produktion, samt sundheds- og energisektoren.

Designbureauet KLOK Visuals er en af de danske virksomheder, som til daglig arbejder med kreative teknologier og som har bidraget med viden til rapporten. De styrker formidlingen for en lang række industrier, fra erhvervsfiskeri til energisektoren. Samtidig med en stor efterspørgsel har de haft udfordringer med at finde deres specifikke branche-placering, da ”sproget” har manglet:

Vi har bokset med selvforståelsen, fordi rammerne hidtil har virket for snævre og utilstrækkelige for vores type virksomhed. Rapporten om Kreative Teknologier bidrager med en ny og skarpere forståelsesramme for Createch’s placering og potentiale som leverandør til andre erhvervs- og teknologiområder. Det har stor betydning for os, at der nu findes et sprog samt en solid dokumentation af Createch-landskabets betydning og værdi. Det kommer til at styrke udviklingen, samarbejdet og de innovative løsninger på området,” fortæller Signe Klok, Partner og Creative Director i KLOK Visuals.

FAKTA
World Economic Forum rapporterer, at en LG Electronics fabrik i Sydkorea lykkedes med at forøge deres produktivitet med 17 %, deres produktkvalitet med 70 % samt at reducere deres energiforbrug med 30 % igennem implementeringen af en digital tvilling, der blev fodret med data fra produktionen hver 30. sekund.

I rapporten karakteriseres virksomheder som KLOK Visuals og andre, der har kreative teknologier som omdrejningspunkt, som ’early adopters’, da de lærer at mestre de kreative teknologier, før de udbredes til andre brancher og dele af samfundet.

”Fordi den digitale visuelle industri går foran i innovativ anvendelse af teknologierne, eksperimenteres der i høj grad med de digitale muligheder. Det er f.eks. i høj grad spilbranchen, der understøtter det fortsatte behov for hurtigere computere med bedre grafikkort. På den måde presser de kreative teknologier hele tiden de teknologiske grænser og udvider de digitale muligheder,” siger Nikolaj Birkkjær Andersen, forretningsleder på Teknologisk Institut og projektleder på projektet ’Kreative Teknologier’.

Er du interesseret i at udforske kreative teknologier og nye samarbejdsmuligheder, så tag fat i Vision Denmark teamet. Find kontaktinfo her.

Vision Denmark er erhvervsklyngen for spil, film, TV, animation og XR. Vi understøtter netværk og videndeling og skaber nye kredsløb for innovation – både på tværs af industriens virksomheder og i samarbejde med landets videninstitutioner og øvrige erhvervsliv.

Projektet og rapporten ’Kreative Teknologier’ er blevet til med støtte fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Find rapporten her.

FAKTA

Rapporten ’Kreative Teknologier’ bygger på 16 interviews med virksomheder i den digitale visuelle industri, otte virksomhedsbesøg med udvidede interviews samt tre ekspertinterviews med hhv. en udenlandsk og to danske eksperter. Hertil er der lavet desk research af eksisterende analyser og rapporter om kreative teknologier fra ind- og udland.

Rapporten er slutproduktet i projektet Kreatek, der blev udført af Teknologisk Institut fra juli 2023 til februar 2024 for Vision Denmark med støtte fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.