Language

Monolit Film om dataprojekt: “Det har åbnet vores øjne for, hvor nemt det er at få indblik i publikums livsverden”

Gennem et innovationsprojekt har instruktør Katrine Brocks og Monolit Film fået indsigt i, hvordan de kan forlænge levetiden for deres debutfilm ’Den Store Stilhed’. Den form for publikumsindsigt skal i fremtiden være tilgængelig for alle filmskabere, mener Den Danske Filmskole.

Filmfestival, biografvindue, streaming, punktum. En film der er brugt flere år på at udvikle og producere, kan have en levetid på få måneder, før den bliver taget af plakaten igen. Gennem et af Vision Denmarks innovationsprojekter har Pernille Tornøe fra Monolit Film og instruktør Katrine Brocks med hjælp fra Den Danske Filmskole og Københavns Universitet udforsket, hvordan de kan forlænge levetiden på deres debutfilm ’Den Store Stilhed’.

Med data-projektet ville vi undersøge filmens efterliv og potentiale for at skabe værdi hos et bredere publikum – om der er mulighed for at bringe filmen i spil i andre sammenhænge end på det store lærred og efterfølgende via streaming,” fortæller filmens instruktør Katrine Brocks og producer Pernille Tornøe fra Monolit Film.

Som en del af innovationsprojektet har de afprøvet forskellige metoder til at indhente data om publikum og bruge den indsigt kunstnerisk i både udvikling og lancering.

Læs mere om innovationsprojektet om brug af data i udvikling og lancering af film her.

Det religiøse drama ’Den Store Stilhed’ var helt frem til lancering tiltænkt et ældre kulturinteresseret publikum. Men gennem projektet fik Katrine Brocks og Pernille Tornøe mulighed for at afsøge en alternativ målgruppe.

Vi var interesserede i, hvad den unge målgruppe kunne bruge filmen til, og hvilke spørgsmål og tematikker filmen aktiverer hos dem. Om den fx kan bruges i konfirmationsforberedelse eller som led i undervisning i gymnasiet – som en samtale-starter. Gennem fokusgruppeinterviews med gymnasieelever har vi fået bekræftet, at den unge målgruppe har interesse for filmens tematikker,” fortæller Pernille Tornøe.

Deres fokusgruppeinterviews og elevstyrede diskussionsgrupper viste dog, at det ikke var filmens religiøse tematikker, der slog ud på gymnasieelevernes interessebarometer.

Vi opdagede, at eleverne i højere grad var optagede af filmens universelle temaer som håndtering af skyld, søskendeforhold, identitetsdannelse og selvstændiggørelse. Så nu er vi ved at finde ud af, hvordan vi aktiverer filmen og når det unge publikum, og hvordan vi kan oversætte de indsigter vi har fået til konkrete initiativer i filmens efterliv,” fortæller Katrine Brocks.

Data lige ved hånden
Det Danske Filminstitut har i flere år arbejdet med publikumsindsigt. Gennem støtte fra instituttets publikumsfokus-pulje har Monolit Film og Katrine Brocks fået mulighed for at arbejde med dataindsamling og målgruppeanalyser i hele produktionsprocessen.

Vi har haft stor glæde af den indsigt Filminstituttets publikumsfokus har givet os, og den indsigt vi har fået gennem Filmskolens dataprojekt går ikke i stedet for det initiativ. Det skal ses som en tilføjelse, da det tilbyder en fleksibel måde, at vi som instruktør og producer hurtigere selv kan forestå de lidt mindre undersøgelser. Det tilbyder en mulighed for, at alle filmskabere og selskaber, store som små, kan gøre brug af metoden – og den vej igennem få større indsigt i deres målgrupper,” forklarer Pernille Tornøe og Katrine Brocks.

Netop det, at de selv har været involveret i dataindsamlingen, har været en øjenåbner for, hvor nemt det er at få indblik i publikums livsverden.

Der er blevet tændt en knap hos os – en bevidsthed, som vi kommer til at tage med os i vores næste filmprojekter. Nu ved vi, at vi på en relativ simpel måde kan få indsigt i en given målgruppes holdning til og syn på et tema eller en film, hvis vi får brug for det. Det giver os mere at arbejde med, når vi skal have vores film ud i verden og forhåbentligt skabe værdi hos publikum,” fortæller de.

Styrke filmskaberens position
Den Danske Filmskole, som har sat gang i innovationsprojektet, mener, at der generelt er behov for at styrke de danske filmskaberes position med mere viden.

Der er brug for at oparbejde en forståelse af, hvordan man selv arbejder med viden fra data, hvordan man kan indsamle både kvalitativt og kvantitativt data og hvilke data der er tilgængelig allerede,” argumenterer Kristine Ploug, som er specialkonsulent på Den Danske Filmskole og projektleder på data-projektet.

Viden baseret på data påvirker i stigende grad beslutningsprocesserne i film- og tv-branchen. De fleste kender til, at de store streamingtjenester måler brugernes vaner og bruger dem i udviklingen af nye produktioner. Det er en tendens man ser bredt i kulturverdenen. For at kunne følge med den udvikling er der

Har du en idé til et innovationsprojekt?

Frem til 2024 investerer Vision Denmark to millioner kroner i projekter, der kan være med til at udvikle og innovere den digitale visuelle industri. Pengene skal bruges til at frikøbe forskere fra landets videninstitutioner, så de kan samarbejde med spil-, film-, animation- og XR-virksomheder om at udforske nye idéer, finde løsninger og omsætte viden til forretning.

Læs vilkårene for at komme i gang med et innovationsprojekt her.

behov for, at de danske filmskabere også forholder sig aktivt til brug af data og opbygger en forståelse for og en erfaring med, hvordan man integrerer det med de kunstneriske skabelsesprocesser,” siger Kristine Ploug opfølgende.

Filmskolen planlægger at indarbejde resultaterne fra dataprojektet i deres uddannelser og arbejde videre med at undersøge brug af data, publikumsindsigt og omverdensforståelse i filmskabelse. Aktuelt arbejder skolens producere med systematisk vidensindsamling i forbindelse med lanceringen af deres afgangsfilm, som får premiere i juni.

Dataprojektet er endnu ikke afsluttet. Projektets anden case, instruktør Christina Rosendahls kommende film for Nimbus Film, arbejder nu på at samle online data og undersøge, hvordan det kan indgå og bruges i udviklingsprocessen og kvalificering af filmens fortælling og relevans for målgruppen.

Filmskolen planlægger et seminar, hvor alle projektets resultater bliver præsenteret. Datoen er endnu ikke fastsat.

Projektet er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.