Language

9,2 millioner kr. til at styrke innovation og netværk i klyngen for spil, film og animation

Vision Denmark har de seneste to år sat gang i den grønne omstilling af den digitale visuelle industri og sikret tættere innovationssamarbejde mellem virksomheder, videninstitutioner og internationale partnere. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kvitterer nu med en ny 2-årig bevilling til at drive innovationen videre og øge SMV’ernes internationale konkurrenceevne.

Den digitale visuelle industri blev i 2020 udpeget som en af Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder. Med udpegningen fulgte ni millioner kroner fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til at drive innovation og vækst i danske spil-, film- og animationsvirksomheder.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse annoncerer nu, at de fortsætter deres investering i klyngeprogrammet Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024 og bevilger Vision Denmark 9,2 millioner kroner til og med 2024.

”Som ny klynge lægger vi mange kræfter i at opbygge nye og vigtige vidensbroer mellem industriens kreative virksomheder og landets videninstitutioner. Vi glæder os til, at vi nu kan forsætte med et stærkt mandat fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og skabe et bredere og stærkere samarbejde med vores klyngepartnere i hele Danmark og i udlandet,” siger Mathias Gredal Nørvig, bestyrelsesformand i Vision Denmark og adm. direktør i spilvirksomheden SYBO.

Vision Denmark har på to år vokset sig til et stærkt netværk med over 120 medlemmer på tværs af både virksomheder, brancheorganisationer og videninstitutioner.

Siden opstarten i 2020 har klyngen blandt andet faciliteret partnerskaber, der driver den grønne omstilling og sikrer tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til både spil- og filmbranchen.

I dag hjælper 13 klynger danske virksomheder med innovation i tæt samarbejde med viden- og forskningsinstitutioner, og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse fortsætter derfor sin investering i klyngeprogrammet med samlet 175 mio. kr. til og med 2024. 
Programmet finansieres i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet, som forventes at bidrage med 160 mio. kr. i de næste to år.

Herudover er der sat gang i 23 innovationssamarbejder mellem industriens virksomheder og landets videninstitutioner. Og senest har Vision Denmark stået i front for etableringen af European Writers Club, et europæisk netværk af manuskriptforfattere og broadcastere, der skal skabe flere originale fortællinger til det europæiske marked og gøre vejen fra idé til produktion kortere.

Om Vision Denmark
Vision Denmark er erhvervsklyngen for spil, film, TV, animation og XR. Vi samler økosystemet på tværs af Danmark for at skabe innovation og vækst samt sikre industriens styrkeposition. Vi tror på, at fremtiden for danske spil-, film- og animationsproduktioner byder på muligheder og udfordringer, som den enkelte virksomhed, kunde, kommune, brancheorganisation eller universitet ikke kan indfri eller løse alene – der skal samarbejde til.

Vores arbejde er rettet mod fire områder, hvor vi ser industriens mest presserende problemer er koncentreret. Vi kalder dem de fire k’er: Kompetencer, Kreativ innovation, Klima, Kapital.