Language

Strategi: I 2022 skal vi løse vilde problemer

Velkommen til 2022!

Her på tærsklen til det nye år vil vi sende en stor tak til vores medlemmer og samarbejdspartnere for den opbakning og det engagement, de viser Vision Denmark foreningen og klyngenetværket.

Vision Denmark er for alvor kommet op i omdrejninger og er lykkes med at etablere et stærkt fællesskab, der ved udgangen af 2021 talte 120 medlemmer på tværs af både virksomheder, brancheorganisationer og videninstitutioner. Deres kontante støtte og input gør, at vi sammen driver vækst og innovation i industrien for spil, film, tv, animation og XR og arbejdet med at løse de vilde problemer som står i vejen for, at industriens virksomheder kan vokse og holde sig konkurrencedygtige internationalt.

Og meldingen fra vores medlemmer er tydelig. Det største problem i brancherne lige nu er at finde de rette medarbejdere og finde nok af dem. For at løse problemet har Vision Denmark sammen med Producentforeningen taget initiativ til et bredt netværk af næsten alle danske uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer for at sikre tilstrækkelig arbejdskraft og de rette kompetencer til jeres virksomheder.

Læs mere her.

Også den grønne omstilling er et vildt problem, som vi hurtigst muligt skal finde løsninger på i alle vores kreative brancher. Vision Denmark står derfor i spidsen for en indsats, der giver den danske film- og tv-branche konkrete værktøjer til at reducere deres miljø- og klimabelastning. Tilsvarende initiativer for spilbranchen er også sat i gang.

Læs mere om projektet Bæredygtig Film og Tv Produktion (bftp) her.

De fire k’er
I 2022 fokuserer vi på både at skabe løsninger på store strukturelle udfordringer og på virksomhedsnære problemer. Vi glæder os til for alvor at søsætte Vision Denmarks nye strategi, der sætter fokus på værdiskabende fællesskaber, innovation og bæredygtig udvikling. Vi har samlet det hele i fire indsatsområder: Kompetencer, Kreativ innovation, Klima og Kapital, som I kommer til at høre meget til i det nye år.

Gennem disse fire indsatsområder og et unikt samarbejde på tværs af brancher, sektorer, videninstitutioner og geografi håber vi at kunne løfte både industriens virksomheder og vores samlede styrkeposition til nye højder.

Derfor er vi som sagt utrolig taknemmelige for det engagement, vi oplever fra vores medlemmer og partnere, og vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med jer i det nye år.

Husk, at I kan holde jer opdateret omkring Vision Denmarks aktiviteter og tilbud i vores nyhedsbrev og på vores hjemmeside, Facebook og LinkedIn.

 

På vegne af alle os i Vision Denmark over hele landet,
og med ønske om et nyskabende og lykkebringende nytår,

Jan Neiiendam
Direktør