Language

Vision Denmarks aktiviteter og resultater

Vision Denmark har i sine første leveår haft fokus på samling af virksomheder og aktører på tværs af spil, film, tv, animation og extended reality, og mobilisering af klyngen. Det har både været organisatorisk med de regionale forankringspunkter/hubs, i nye samarbejder med videninstitutioner og med involvering af virksomheder i forberedende innovationsaktiviteter, videnspredningsaktiviteter, netværk mv.

Fra 2023 er der øget fokus på brede samarbejdsprojekter, herunder matchmaking med det øvrige erhvervsliv, udforskning af nye teknologier der fører til produkt- og procesinnovation i flere SMV’er, samt innovation inden for grøn og digital omstilling.

 

Aktiviteter og resultater

Klyngen arbejder med syv hovedaktiviteter, som både afspejler visionerne i Innovationskraft- programmet og virksomhedernes efterspørgsel og behov.

 

Aktiviteterne er:

  • Grøn omstilling af den digitale visuelle industri

Skal samle den digitale visuelle industri om grøn omstilling samt løfte motivationen hos ledelsen i klyngens mange SMV’er til at prioritere grønne initiativer og investeringer.

 

  • Digital omstilling i den digitale visuelle industri

Skal skabe en digital omstilling i den digitale visuelle industri, herunder med fokus på de underliggende brancher, film- og tv-branchen og spilbranchen.

 

  • Digital omstilling i andre industrier

Skal skabe en digital omstilling i andre erhverv. Ved at koble klyngen til andre sektorer udbredes brugen af digitale visuelle produkter, løsninger og kompetencer i det øvrige erhvervsliv og i den offentlige sektor.

 

  • Digital omstilling – fokuseret indsats på XR

Skal være den klynge, som styrker XR-virksomhederne på tværs af fagområder, herunder samle viden og udvikling inden for forskellige forretningsmodeller, forskellige typer produkter, udvikling i teknologier mv.

 

  • Markedsudvikling og kunstnerisk udviklingsvirksomhed

Skal sprede viden om seneste forskning og seneste udviklinger fra det danske og internationale marked til klyngens virksomheder.

 

  • Investering i innovation

Skal øge adgang til finansiering til innovation, herunder udvikling af nye produkter, innovation i processer, markedsføring mv.

 

  • Internationalisering

Skal skabe mulighed for flere internationale samarbejder.

 

Aktiviteterne gør brug af forskellige formater, herunder videnspredning, matchmaking, netværksevents, samarbejdsprojekter, foranalyser mv.