Language

Sci-Vi Conference

Sci-Vi Conference er en endags-konference med fokus på visualisering og animation i forskningsformidling.

Sci-Vi konferencen og -netværksdage er hvert år katalysator for nye samarbejder mellem virksomheder i den visuelle branche og forskningsinstitutioner.

 

Med konferencens tema ‘visuel videnskabskommunikation’ understøtter The Animation Workshop i Viborg i samarbejde med Vision Denmark styrkelsen af tilgængeligt forskningsviden for den brede befolkning.

 

Sci-Vi dagene præsenterer aktuelle cases og eksempler på tværgående samarbejder sammen med de forskningsresultater, der er skabt i årets løb af forskere tilknyttet Sci-Vi initiativet.

 

Herudover er der på konferencen fokus på at opdyrke en praksis og ny tradition blandt forskere i forhold til at formidle mere visuelt, herunder at klæde forskningsmiljøerne på til at tænke de visuelle samarbejder ind i forskningsprojekter og -ansøgninger.

 

Sci-Vi bliver afholdt under Viborg Animation Festival og er støttet af Udannelses- og Forskningsstyrelsen.