Language

Dialogmøde om XR- industrien

Vision Denmark og Realitet inviterer XR-industrien til dialogmøde.

Formålet med mødet er at undersøge, hvordan vi i Vision Denmark klyngen i 2023-24 kan skabe effektive indsatser for virksomhederne i XR-industrien. Skal vi fx åbne døre for interessante erhvervsnetværk med potentielle kunder og samarbejdspartnere, som I ikke allerede har adgang til? Skal vi understøtte samarbejder med forskning og virksomheder? Hvordan kan vi bedst bidrage til jeres innovationsprojekter?

Samtidig vil vi høre, om I oplever en stigende efterspørgsel fra omverden i forhold til den teknologiske udvikling med web 3.0, metaverset og det rummelige internet, som rykker på sig nu. Lige nu er det et felt, som rummer mange forskellige aktører – fra teknologi til kreativitet, fra erhverv til forbruger, fra offentlige til private parter, og som involverer mange forskellige erhvervsområder.

Vi er nysgerrige på, hvordan jeres hverdag ser ud, og hvad jeres tanker og ambitioner er for fremtiden. I den forbindelse vil vi gerne drøfte med jer, om der er et behov for et samlingssted for virksomheder og andre aktører inden for det rummelige internet med XR i centrum. Hvem tilhører dette? Er der etiske, værdimæssige og forskningsmæssige spørgsmål, som skal belyses, undersøges og adresseres? Hvordan sikrer vi en udvikling, som matcher vores danske styrkeposition? Alt dette håber vi at få jeres perspektiver på, så vi kan skabe det bedste fundament for industrien i de kommende år.

På dagen vil vi have en række oplæg med cases og udfordringer fra jer i industrien. Det nærmere program med temaer, oplæg og tidsplan vil blive udsendt inden mødet. Der vil være forplejning i løbet af dagen.

Vi håber på at se jer alle.

S.U. senest den 29. november via dette link: https://podio.com/webforms/23976627/1738317?fields[event]=2257085154

Baggrund
Vision Denmark klyngen repræsenterer den digitale visuelle industri – spil, film, tv, animation og XR og består af en lang række partnere, herunder Realitet, Filmby Aarhus, Viborg Visuals, FilmFyn, Producentforeningen og en række videninstitutioner.

Realitet beskæftiger sig med de muligheder og udfordringer, der opstår, når ny teknologi transformerer samfundet. Gennem projekter og samarbejder identificerer og oplyser Realitet om de økonomiske, kulturelle og sociale strukturer, den teknologiske udvikling medfører.

 

Arrangementet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Date

dec 06 2022
Expired!

Time

9:00 - 19:00

More Info

tilmeld dig her

Location

Digital Hub Denmark
Langebrogade 1, entrance B2, 3rd floor 1411 Copenhagen K
Website
https://digitalhubdenmark.dk/
tilmeld dig her
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.