Language

Animationsfilm til formidling af cyber- og sikkerhedstrusler

Projektpartnere

Cybersikkerhedsvirksomhederne:

– Dubex (SMV)
– Improsec (SMV)
– Forsvarets Center for Cybersikkerhed

Et animationsstudie.

Fakta

Startet den 1. januar 2022

forventes afsluttet den 1. juni 2022

Projektet undersøger, hvordan en animationsfilm kan fremme forståelsen og bevidstheden omkring cyber- og sikkerhedstrusler blandt ledelsesmedlemmer i virksomheder og studerende.

Animationsfilmen vil fremadrettet være en del af den uddannelsesindsats, som skal udfylde det kompetencegab, der er i dag på cybersikkerhedsområdet i danske SMV’ere.

Udfordring
Cybertrusler og betydningen af cybersikkerhed kan være svært at forstå alvoren og værdien af for medlemmer af ledelsen i mindre og mellemstore virksomheder. Ofte forstås omfanget først, når skaden er sket.

 

Løsning
Projektets formål er at skabe en animationsfilm, der i konkret og forståelig form illustrerer cybertrusler –  hvad et cyberangreb er og hvilke skader og omfanget heraf, som et cyber angreb kan forvolde i virksomheder. En animationsfilm vil være et effektivt virkemiddel til at illustrere og konkretisere den for ikke-fagfolk svært forståelige virkelighed og ikke-håndgribelige begreber, der knytter sig til cybertrusler og -angreb og til cyberforsvar og -sikkerhed.

 

Projektets resultater
Resultat af projektet bliver en animationsfilm om cybertrusler med tilknyttet materiale, som vil øge awareness og hæve vidensniveauet hos ledelsesmedlemmer og studerende.
Filmen vil indgå i undervisning og træning og være del af en større portefølje af informations- og uddannelsesmateriale, som dansk erhvervsliv, offentlige myndigheder og institutioner og samfundet efterspørger.

Interesseret i mere information om projektet? Kontakt:

Susanne Skovgaard, Vision Denmark
Mail: ssc@visiondenmark.dk

Powered by