Language

Nyt program skal booste tv-serierfortællinger baseret på virkelige hændelser

Den EU-støttede samarbejdsplatform, European Writers Club, skal det næste år accelerere og booste tv-seriefortællinger baseret på virkelige hændelser. Bag programmet står Vision Denmark, som sammen med branchepartnere fra 12 europæiske lande ønsker at innovere måden, man udvikler tv-seriefortællinger på.

Film og tv-serier udvider vores horisont og er en central sammenhængskraft i det moderne samfund. Med en årlig omsætning på 72 milliarder kroner sætter den audiovisuelle industri i Danmark samtidig et betydningsfuldt aftryk i samfundsøkonomien (Erhvervsministeriet).

Efter flere år med rekordstore investeringer i tv-serieindhold viser nye branchetal fra Producentforeningen dog, at danske indholdsproducenter har udsigt til et drastisk fald i streamingtjenesternes investeringer i fiktionsindhold.

Det kalder på nytænkning af måden, man udvikler og finansierer fiktionsindhold på, og hvordan man skaber bred relevans og forankring af sit indhold på tværs af landegrænser.

Det er netop formålet med European Writers Club, et nyt europæisk projekt med den danske erhvervs- og innovationsklynge Vision Denmark i front. Ved at skabe en samarbejdsplatform for tv-serieforfattere og -producere på tværs af europæiske lande og deres kunder, broadcasterne, innoverer projektet branchens udviklingsproces og gør vejen fra idé til produktion kortere.

Storytelling og evnen til at udvikle interessante og betydningsfulde historier er en dansk styrkeposition. Skal vi beholde den position og få fortællingerne omsat til eksportindtægter, må vi afprøve nye metoder for udvikling og finansiering. Med European Writers Club øger vi både danske og europæiske fortællingers konkurrencekraft ved at knytte tættere bånd mellem kreative kræfter på tværs af landegrænser. Samarbejdet spiller det kreative talent stærkere og gør dem i stand til at nå et større europæisk publikum med deres fortællinger,” fortæller Jan Neiiendam, direktør i Vision Denmark.

EU forlænger programmet med fem millioner
European Writers Club blev lanceret i 2022 med støtte fra EU Kommissionen, som en indsats for at styrke netværk på tværs af landegrænser og skabe flere fortællinger til det europæiske marked.

Nu er projektet forlænget med fem millioner fra EU og en partnerskreds med 25 brancheaktører fordelt på 12 lande. Under titlen ’Boosting Impact, From Facts to Fiction’ fokuserer projektet i år på at bygge bro mellem europæiske tv-serieskabere og journalister og forskere. Det skal gøde jorden for kvalitetsindhold baseret på virkelige hændelser.

BOOSTING IMPACT programmet lanceres den 10. oktober 2023 på MIA Market i Italien, hvor der åbnes for ansøgninger. Seneste frist er 31. december 2023.

 

Læs, hvordan du ansøger på europeanwriters.club.

”Fra at have etableret en tryg samarbejdsplatform for tv-serieskabere, der kan accelerere processen fra idéskabelse til færdig tv-serie-koncept, tager vi nu skridtet videre. Med BOOSTING IMPACT-programmet fokuserer vi på udvikling af fortællinger, der bygger på begivenheder og emner, som har betydning for os alle i Europa, for måden vi lever på og vores europæiske værdier. Det gør vi ved at bygge bro mellem journalisterne og forskerne, der har afdækket disse begivenheder, og vores verden af tv-serieforfattere, producere og broadcastere. Hermed kan vi skabe vigtige, engagerende og underholdende fiktions tv-serier af høj kvalitet og med et stort europæisk publikum for øje,” fortæller Thomas Gammeltoft, som leder European Writers Club.

Programmets indhold
European Writers Clubs Boosting Impact-program består af et workshopforløb, hvor manuskriptforfattere, producere og broadcastere fra europæiske lande skal samarbejde med journalister og forskere om udvikling af idéer og tv-seriekoncepter fra den virkelige verden. Forløbet kulminerer i en konference, hvor koncepterne bliver præsenteret og pitchet for private og offentlige europæiske broadcastere.

Programmet forventes at resultere i 2-4 tv-seriekoncepter klar til færdigudvikling og finansiering i samarbejde med europæiske broadcastere.

Programmet er finansieret af EU Kommissionen i samarbejde med Vision Denmark og AGADIC/Spanien, SGAE/Spanien, Screen Ireland, NTA (National Talent Academies), Det Estiske Filminstitut, Den Danske Filmskole, Filmfond Hamburg Sleswig-Holstein med støtte fra Det Danske Filminstitut, Nordic Writers Associations, Nordisk Film og TV Fond (to be confirmed), Danske Dramatikere og Producent Rettigheder Danmark. European Writers Club er forankret i Vision Denmark foreningen.