Language

Funktionel animation: Drawesome Pictures om værdien af animation i behandling og dialog med borgere

Hvordan starter man en samtale med et menneske, der har ondt i livet efter en opvækst med alkohol? Eller får en person til at huske en lang, udførlig gennemgang af sit behandlingsforløb for sukkersyge?

I Viborg har man fundet ud af, at animation og visuel formidling er et afgørende redskab til at fremme dialog og kommunikation med borgere og patienter. Drawesome Pictures er et af de animationsstudier, som blandt andre hjælper Viborg Kommune med at styrke dialogen mellem offentligt ansatte og borgere.

Kvinden bag, Susanne Bækby Gerges, har specialiseret sig i animationsfilm om sociale og sundhedsrelaterede temaer og er i branchen kendt for at lave film, der rører hjertet og flytter mennesker.

Vi har talt med Susanne Bækby Gerges om værdien af såkaldt funktionel animation, og hvilken betydning det har i forhold til formidling af svære og komplekse budskaber.

Et fælles referencepunkt at tale ud fra
Mange ord kan være overvældende, hvis det er den eneste information, man får. De skal helst suppleres med et andet element. En animationsfilm kan formidle svære emner som stimulerer følelserne og engagerer – uden at det kommer for tæt på. I de film jeg laver, illustrerer jeg kun det, der har relevans for historien og budskabet, så alt unødigt støj er skåret fra,” fortæller Susanne Bækby Gerges.

Hun har udviklet animationsfilm og illustrationer i mere end 13 år, og bruger ofte underliggende symbolske elementer i sine produktioner for at gøre abstrakte eller tabubelagte emner lettere at relatere og forholde sig til. Som i Viborg Kommunes oplysningskampagne for fritidsaktiviteter for børn i ressourcesvage familier, hvor ensomheden hos et barn er visualiseret med en stjerne i håret, hvis lys er slukket.

Filmene giver mange forskellige mennesker et fælles referencepunkt at tale ud fra – det kan være både læge, socialrådgiver, barn, borger eller pårørende – og hjælper dem til at sætte ord på og starte en samtale om svære emner,” siger Susanne Bækby Gerges, som i dag producerer animation til både undervisning, uddannelse og oplysning.

Fremmer patientens forståelse
I starten af 2021 lancerede Viborg Kommune og Hospitalsenhed Midt en animationsstrategi, som skal introducere mere animation i informationen til patienter og pårørende.

Med støtte fra Novo Nordisk har initiativet skabt 17 animationsfilm indenfor områder som diabetes, medicinsk abort og planlagte operationsforløb, som nu bliver brugt af sundhedspersonalet i Region Midt. Her har Susanne Bækby i samarbejde med brand- og designbureauet WonWon og animationsvirksomheden JodyPrody bidraget med blandt andet animationsfilm om diabetes.

Patienter med kroniske sygdomme, som eksempelvis diabetikere og folk med hjertesygdomme, bliver i sundhedssystemet i mange år. Derfor kan det være en fordel for kommune og region at fokusere på brugen af visuel historiefortælling, som kan skabe en vedvarende forandring hos patienterne. En animationsfilm kan hjælpe dem til at forstå deres egen rolle i behandlingsforløbet og genbesøges derhjemme, hvor den kan ses sammen med pårørende og motivere og hjælpe til nye rutiner,” forklarer Susanne Bækby.

Forskning bekræfter også, at det for mange borgere er lettere at forstå og bruge animerede videofilm end information på skrift. Især borgere med lav indkomst og ældre har svært ved at forstå den skriftlige information.

Derfor håber Susanne også, at Viborg Kommune og Hospitalsenhed Midts animationsstrategi kan blive et eksempel på, hvor enkelt en visuel formidling kan produceres uden at miste effekt over for modtageren.

”Vi er en del animationsstudier, der arbejder med det, vi kalder ”affordable animation”, hvor der bliver skåret ind til benet og arbejdet effektivt med at få budskabet igennem, uden at skulle lave en Disney-produktion. Derfor er animationsprodukter faktisk indenfor økonomisk rækkevidde for de fleste kommuner,” forklarer hun og fortsætter:

”I Viborg Kommune har man valgt at supplere med et økonomisk rygstød for at kickstarte tendensen og opfordrer sine egne afdelinger til at byde ind med ideer til animerede løsninger – vel at mærke med det for øje at få frigivet ressourcer, idet animationsfilmene hjælper medarbejdere og borgere til bedre og hurtigere at forstå deres rolle, et tilbud eller forløb.”

Og Susanne Bækby kan se, at de mange gode eksempler på animationsfilms positive effekt i blandt andet hospitalsvæsnet og i psykiatrien medvirker til, at flere og flere kommuner begynder at vise interesse.

Kan du fremhæve en af dine produktioner, som har været særlig vellykket ift. formidling af et kompliceret socialt tema?
Jeg er særlig glad for filmen Skål Viola. Den visualiserer alkoholens verden set fra et barns perspektiv og er fortalt som et socialrealistisk drama,” fortæller Susanne Bækby.

”Filmen var faktisk ikke en bestillingsopgave, men en film jeg skabte på baggrund af et scenarie, jeg var vidne til på et feriecenter for mange år siden, som bare måtte ud,” forklarer Susanne Bækby.

Som freelancer har Susanne Bækby Gerges lavet baggrunde til internationale TV-serier som Big Hero 6 (Nørlum) og LEGO Elves (JA Film), men har de seneste år fokuseret målrettet på funktionel animation og behandlet emner som ensomhed, angst for døden og misbrug.

Hun har produceret indhold til Hospitalsenhed Midt og Viborg Kommunes animationsstrategi, som skal få mere animation ind i informationen til patienter og pårørende. Initiativet har generet 17 animationsprojekter, der blev taget i brug i starten af 2022.

Herudover underviser hun på The Animation Workshop i Grafisk Fortælling.

I forbindelse med udviklingen af ’Skål Viola’ talte hun med både familierådgivere, socialpædagoger og voksne børn af alkoholikere for at få et 360 graders perspektiv på emnet, før hun lagde sig fast på en fortælling og vinkel i filmen. Herudover blev filmen vist for mange forskellige publikummer, indtil hun var tilfreds med reaktionerne.

”Den skulle gå lige i hjertet. Med symbolik, realiteternes grumheder og et barns vigtigste ressourcer, nemlig sin fantasi og en venlig voksen, nåede jeg i mål,” siger Susanne Bækby.

Filmen blev hurtigt taget i brug af professionelle, der arbejder med udsatte borgere og bliver i dag brugt af terapeuter, forældre og pårørende som redskab til dialog med voksne, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug.

Det er fantastisk at føle, at ens arbejde har en samfundsmæssig værdi. Ved at levere disse film kan vi hjælpe patienter, udsatte borgere, forældre eller børn med at forstå komplekse temaer som ensomhed, misbrug, komplicerede behandlingsforløb osv. Der kan man tale om bæredygtig velfærd. Det kan godt betale sig at investere i velfærd, når det bliver billigere at have borgere i systemet, fordi de får den vigtige information serveret i øjenhøjde om de tilbud, kommunen giver dem, så de hurtigere bliver raske, mere selvhjulpne eller på anden måde får det godt igen,” forklarer Susanne Bækby Gerges afslutningsvis.

Diabetes Klinikkernes animationsfilm om basiskit og nødkit

Produceret af Drawesome Pictures og Won Won for Animationsstrategien I Viborg Kommune og Diabetes Klinikkerne HE Midt. ‘Tag ansvar for din egen sikkerhed’.

Region Midt og Viborg Kommunes animationsstrategi

Animationsprojekterne i strategien leveres af lokale virksomheder fra animationsmiljøet i Viborg. Brand- og designbureauet, Won Won står i spidsen for ni af animationsprojekterne i samarbejde med Drawesome Pictures, JodyPrody, GoodJobStudios, HERMAN Ditte, Ruta Babelyte Illustration og Freundlich Design Studio. Derudover har AnimeretKampagne.dk ved Happy Flyfish Rights ApS også bidraget til strategien.

Forskning indenfor funktionel animation

‘The effects of short interactive animation video information on preanesthetic anxiety, knowledge, and interview time’ (2011)

‘The Effectiveness of Health Animations in Audiences With Different Health Literacy Levels’ (2016) her: