Language

Branchernes bud: sådan sikre vi vækst i den digitale visuelle industri

For enden af startbanen på den gamle flyvestation i Værløse ligger Filmstationen, som huser nogle af Skandinaviens største studier. En passende ramme for den dialogkonference vi i sidste uge afholdt med fokus på, hvordan den danske audiovisuelle industri når nye flyvehøjder.

Under titlen ’Danske Visioner’ havde Filmstationen og Furesø Kommune sammen med Vision Denmark, Dansk Erhverv og HAVE samlet 120 centrale aktører fra industrien, repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og kultur- og erhvervspolitikere på tværs af landet til at debattere og belyse industriens fremtidige vækstmuligheder og de nødvendige rammebetingelser.

Og hvor var det fantastisk endelig at kunne mødes fysisk igen!

Begejstringen kunne også mærkes i Filmstationens store studie 6. I behørig afstand kastede både publikum og dagens speakers sig ud i en livlig debat om kreativt indholds potentialer og vilkår.

Særlig det akutte behov for flere talenter og større kapacitet blev fremhævet som afgørende for, at danske indholdsproducenter kan blive ved med at vokse, opretholde den høje kvalitet og imødekomme den kæmpe internationale efterspørgsel, der er på danskproduceret indhold lige nu.

[/vc_row]

Efterspørgsel fra udlandet på både indhold og talent er vokset eksplosivt de seneste år, men uddannelse og efteruddannelse af kompetencer er stort set forblevet den samme. Appellen fra brancherne var ikke kun møntet på flere uddannede, men lige så vel på opkvalificering, så talent og kompetencer kan følger med den digitale udvikling og efterspørgslen på indhold, der går på tværs af platforme.

Højt på dagsordenen var også fraværet af en statslig refusionsordning for internationale film- og tv-produktioner, der placerer sig i Danmark. Sammen med Luxemburg er Danmark det sidste land i Europa, der endnu ikke har – eller er på vej til at indføre – en økonomisk incitamentsordning for internationale produktioner. Noget som branchen i flere år har fremhævet som stærkt konkurrence-

forvridende, da mange globale medieproducenter navigerer målrettet efter disse ordninger. Her kom der en klar anbefaling fra Dansk Erhverv og leverandørerne til filmbranchen om at få Erhvervsministeriet til at udarbejde en analyse af de økonomiske implikationer ved at indføre en statslig refusionsordning, som Regeringens Vækstplan fra 2019 anbefaler.

I Vision Denmark er vi taknemmelige for den samarbejdsvilje og handlekraft, der blev lagt for dagen af konferencens deltagere både i salen og på talerstolen samt den fælles erkendelse af, at udfordringer og muligheder løses bedst når vi taler sammen, deler viden og finder løsninger i fællesskabet.

Med en vision om at løfte fokus fra brancher til kompetencer, beskæftiger Vision Denmarks sig med det industrien deler, hvilket blandt andet er behovet for dygtige kreative kompetencer og talent. Vores kompetenceanalyse, som udkommer til efteråret, bliver et vigtigt skridt på vejen til en handlingsplan for, hvordan man kan imødekomme kompetencebehovet bredt set.