Language

Copenhagen Bombay om at finansiere film udenom de traditionelle støtteordninger

Som det første selskab i filmbranchen er mediehuset Copenhagen Bombay lykkedes med at få deres næste produktion finansieret med midler fra Vækstfonden. Sammen med den private investor Trym Aps har Copenhagen Bombay rejst 6,6 mio. kr. til familiefilmen ’Forsvundet til Halloween’, som får biografpremiere til efteråret.

Vi har talt med selskabets direktør og ejer Sarita Christensen om, hvordan hun er gået til opgaven, og hvilke muligheder det giver at arbejde med private finansieringspartnere.

I Sarita Christensens 15 år ved roret i Copenhagen Bombay har hun altid været drevet af at finde nye veje til at få sine projekter finansieret og realiseret. ’Forsvundet til Halloween’ er ingen undtagelse og er fra starten tænkt som et kommercielt projekt.

Det er effektivt at arbejde med private investorer, men det kræver en hel del forberedelse, hvis man ikke er vandt til at arbejde forretningsorienteret og anskueliggøre værdien af ens virksomhed. Effektiviteten skyldes i høj grad, at vi har arbejdet med et lille budget, få partnere og der er tale om en lokal produktion. Dertil skal dog siges, at det har taget omkring et år at få hele setup’et omkring ’Forsvundet til Halloween’ op at køre,” forklarer Sarita Christensen.

For hende er der flere fordele ved et at arbejde med et begrænset budget.

Vi har mange års erfaring med at producere effektivt indenfor rimelige rammer. Når det er tilfældet, kan vi hurtigt rykke fra godkendt finansiering til reel opstart og derfra til færdigt produkt. Det flugter med tidens tendens indenfor streaming-tjenesternes høje produktionskadence. Der skal leveres produktioner hurtigere og mere effektivt til markedets vinduer. Fordelene ved at kunne eksekvere på den måde er også, at en film der hurtigere kan leveres, naturligvis også hurtigere kan sælges og dermed indtjenes,” forklarer hun.

Det er blandt andet kompleksiteten af filmbranchens forretningsmodel, der i Sarita Christensens optik gør det tidskrævende at få private aktører involveret i finansieringen af en filmproduktion.

Det har krævet ekstra tid og energi at sætte de nye finansieringspartnere ind i alt det juridiske, cashflow, tilbagebetaling osv. Vi har gjort os umage med at eksemplificere indtjeningsmodeller fra vores tidligere produktioner, så Vækstfonden og Trym Aps forstår økonomien i en filmproduktion. Og så har vi præsenteret projektet, som var det et selskab. Vi præsenterede selvfølgelig først og fremmest filmens historie, hovedkarakterer og målgruppe. Men herudover præsenterede vi investorerne for et pitchdeck med information om projekt- og driftsomkostninger, som synliggør forventede indtægter og fordeling af rettigheder,” forklarer Sarita Christensen.

Lån fra Vækstfonden
’Forsvundet til Halloween’ er finansieret via Vækstfondens såkaldte COVID-19 lån møntet specifikt på virksomheder påvirket af krisen. Ligesom de fleste af Vækstfondens lån, forudsætter deres involvering match med en ekstern investor.

Et godt netværk er afgørende
Men selvom ens pitchdeck sidder lige i skabet, og der findes lister over Business Angels online, vil Sarita Christensen til hver en tid anbefale at gå gennem sit netværk, når man skal finde en privat investor.

Du skal have nogle samarbejdspartnere, som har et netværk og ved, hvad de gør. Jeg har valgt at gå den kommercielle vej med mit selskab og har derfor sammensat min bestyrelse, så den rummer kompetencer indenfor kapitalrejsning, international eksport og forretningsudvikling. Det er en kæmpe styrke i forhold til at få skabt et netværk og relationer som også kan bringe forretningen på tværs af industrielle områder,” understreger hun og forsætter:

Samarbejdet med Trym Aps blev etableret via min bestyrelsesformand, som også er partner i Kapitalbørsen og har bred erfaring med finansiering af SMV’er. Det betyder meget, at man har styr på de folk som potentielt kunne investere i selskabet og etablere en tillidsfuld relation via sit netværk.”

Og så skal man kunne lide det! Man skal synes, at finansiering og forretningsudvikling er spændende og ikke se det som et bjerg, man aldrig kommer over,” understreger Sarita Christensen.

Copenhagen Bombays kommercielle og strategiske rygrad har også betydet, at selskabet ikke har tænkt historien i ’Forsvundet til Halloween’ anderledes end de ville have gjort ved en projektansøgning til Filminstituttet.

At vi tænker alle vores produktioner kommercielt, betyder ikke, at vi går på kompromis med indholdet og kun forholder os til profitoptimering. Vi er bevidste om, hvordan vi kan kombinere genre og kommercielle greb som bedst appellerer til vores målgruppe. Halloween er et voksende fænomen i Danmark, ligesom efterårsferien er højsæson for familieture i biografen. Derfor har vi blandt andet timet og udviklet historien i ’Forsvundet til Halloween’ med det for øje,” fortæller Sarita Christensen.

Hensyn til målgruppe, timing og genre betyder også, at hun kan præsentere sine investorer for indtægter indenfor de første to år efter premieren i modsætning til de traditionelle tre år.

Der er jo også grunden til, at Vækstfonden er gået ind i netop denne film. Det er en kommerciel produktion, der vil skabe indtægter. Og så det faktum, at vi selv har lagt en god slat egenkapital i projektet,” siger hun.

Hvordan finansieringen præcis fordeler sig mellem de tre parter, vil direktøren ikke udtale sig om, og heller ikke i hvilken rækkefølge de hver især får tilbagebetalt deres penge, når og såfremt filmen generer overskud. Hun understreger dog, at man skal være villig til at dele kagen lige.

Uanset hvor mange år du har forberedt et projekt, er du nødt til at møde dine private finansieringspartnere i en diskussion om at fordele rettigheder og indtægter lige. Hvis man ikke er forberedt på det, skal man ikke gå ned ad den vej. Så kan det godt være man tjener færre penge på den pågældende produktion, men personligt vil jeg hellere have en masse mindre kager af den slags end én stor,” forklarer hun med henvisning til, at Copenhagen Bombay sørger for hele tiden at have 8-10 produktioner i udvikling, så hjulene bliver holdt i gang.

Uanset hvor mange år du har forberedt et projekt, er du nødt til at møde dine private finansieringspartnere i en diskussion om at fordele rettigheder og indtægter lige.”

-Sarita Christensen
Direktør i Copenhagen Bombay

Sarita Christensen håber, at Vækstfondens investering fremadrettet kan åbne døre til private investorer i både ind- og udland. Deres involvering har i hvert fald haft betydning for direktøren for Trym Aps, Jonas J. H. Christensen.

Muligheden for at investere sammen med Vækstfonden har både blåstemplet finansieringsmodellen og givet mulighed for at sætte projektet i søen ekstraordinært hurtigt,” siger han i en pressemeddelelse og forklarer yderligere om fordelene ved at arbejde med Copenhagen Bombay som businesscase:

Copenhagen Bombay har en kombination af tyngde, professionalisme og potentiale, der har gjort casen rigtig interessant for en ellers mere traditionelt indstillet investor som mig.”

Copenhagen Bombay
Copenhagen Bombay er et internationalt mediehus, baseret i Danmark, med 15 års erfaring med udvikling og produktion af projekter på tværs af platforme. Selskabets forretning er bygget op om originale historier til børn, unge og familier. Herudover arbejder Copenhagen Bombay også med udvikling og produktion af koncepter og læringsmateriale.