Language

Vision Denmark officielt udpeget som erhvervsklynge

I dag er en stor dag for vores industri. Vision Denmark er udpeget som én af de 14 erhvervsklynger, som Danmark skal bygge sin velfærd på i fremtiden

Danske virksomheder inden for spil, film, tv, animation og XR skaber innovation og vækst. Det er netop blevet anerkendt af den danske stat med Uddannelses- og Forskningsministerens udpegning af Vision Denmark som én ud af 14 erhvervsklynger i Danmark.

Vi er meget stolte over udpegningen af Vision Denmark som ny national klynge for den digitale visuelle industri. Vi har arbejdet målrettet for at få den anerkendelse siden Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tidligere på året udpegede animation, spil og film som et spirende erhvervs- og teknologiområde. Personligt er jeg glad for at regeringen ser det globale potentiale i eventyr, spil og alle slags digitale visuelle fortællinger. Vi fortsætter med glæde arbejdet og er glade for skulderklappet,” siger Vision Denmarks formand Mathias Gredal Nørvig, der er CEO for spilvirksomheden SYBO.

Vision Denmark klyngen er til stede over hele landet og samler virksomheder, videninstitutioner og brancheaktører på tværs af brancher og geografier. Klyngen vil forene kultur- og erhvervsinteresser samt sikre, at industrien forstår sit eget innovationspotentiale og kan udnytte det fuldt ud.

”At vi nu har fået den officielle anerkendelse af, at vores industri skal være en af 14 drivere af vækst og innovation i fremtidens Danmark er helt fantastisk. Det er en milepæl, at industrien nu karakteriseres som et innovations- og erhvervsområde. Det er et stort ansvar og privilegium, som vi ser frem til at løfte i tæt samarbejde med virksomheder, vidensinstitutioner, erhvervshuse og partnere over hele landet,” siger Jan Neiiendam, direktør i Vision Denmark.

Vision Denmark sender stor tak til de 90 private virksomheder, der allerede i år har bakket op om klyngen og til de mange eksisterende og nye samarbejdspartnere – fra Filmby Aarhus, The Animation Workshop/VIA University College, FilmFyn og Producentforeningen til musikindustrien og de danske vidensinstitutioner. 2021 bliver et spændende år at tage hul på for både virksomheder og klyngens partnere.

Klyngeudpegningen er et stort skridt på vejen mod at gøre den digitale visuelle industri til en dansk styrkeposition. Nu venter vi med spænding på, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i næste uge følger op med et forhåbentlig markant bidrag, der supplerer de private medlemsbidrag og investeringer og støtten fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Én klynge for hver styrkeposition
Klyngeorganisationer spiller en vigtig rolle Danmarks erhvervsliv og samfund ved at facilitere og fremme samarbejde i økosystemerne inden for landets stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder.

Udpegningen sker som en del af strategien “Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023“, hvor Danmarks Erhvervsfremmestyrelse har valgt de erhvervs- og teknologiområder, som fremtidens offentligt finansieret klyngeindsats skal fokusere på. På hvert område vil der i fremtiden kun være én offentligt finansieret klyngeindsats.

Vision Denmark varetager styrkepositionen for spil, film og animation. De øvrige klynger er blandt andet miljø, energi, det maritime område og life science, som ligeledes arbejder for at fremme innovations- og videnssamarbejde. Det er desuden en selvstændig ambition, at Vision Denmark og de kommende klynger bidrager til omstilling til en mere grøn og klimavenlig produktion.

Se de 14 nye klynger her.

 

VISION DENMARKS ØKOSYSTEM