Language

Vision Denmark hjælper med innovationssamarbejder

Det er virkelig dejligt at se, at vores klynge vokser. Hver uge kommer nye virksomheder og organisationer med i fællesskabet, og vi har netop rundet 58 medlemmer ligeligt fordelt mellem Øst- og Vestdanmark.

Vision Denmark er som national platform repræsenteret over hele landet. Den daglige ledelse og projektstyring er fordelt mellem the Animation Workshop og Filmby Aarhus i Vest, FilmFyn i midten og Vision Denmark-kontoret i Øst. Tag fat i din lokale kontaktperson, hvis du har spørgsmål eller forslag til aktiviteter og samarbejder.

En af styrkerne ved at have bred national forankring er muligheden for effektivt at indsamle og dele viden om den samlede digitale visuelle industri. Mange virksomheder over hele landet har momentum lige nu. Danske oplevelser, fortællinger og kompetencer er eftertragtede. Vi imødeser en stor global efterspørgsel, dels generelt efter indhold, dels efter virtuelle oplevelser og løsninger, som under pandemien er steget mærkbart. Men vi skal have en bedre forståelse for, hvilke styrker vi har herhjemme og hvad vi skal blive bedre til. Derfor har vi netop gennemført en analyse af innovationsgraden i vores industri.

Analysen viser, at innovation allerede i dag er en integreret del af kulturen i mange af vores virksomheder – hvad enten det er med ambitionen om at skabe originale produkter eller visuelle oplevelser. Hvor 53% af alle danske virksomheder er innovative, så er andelen i den digitale visuelle industri 85%. Og de kommercielle resultater følger med, så omsætning og eksport er steget med 25% på blot to år.

Der er dog et stort uforløst potentiale i innovationssamarbejder – f.eks. at skabe ny forretning ved at kombinere kompetencer på tværs af vores branchers fagområder og indgå i forskningssprojekter, der skaber nye produkter/teknologier til markedet.

Ifølge analysen forventer et flertal af klyngens virksomheder heldigvis at investere flere ressourcer i innovation, og mange har ambitioner om at styrke anvendelsen af ny teknologi i udviklingen af nye produkter og produktioner. Den udvikling har vi i sinde af stimulere og accelere.

Styrk dit innovationssamarbejde
I Vision Denmark ser vi innovationssamarbejder som helt afgørende for at løfte og udvikle industrien til et internationalt knudepunkt for digital visuel produktion. På den baggrund tilbyder vi nu hjælp til jer, der gerne vil indgå i et innovationssamarbejde, men har brug for en hjælpende hånd til at:

  • finde de rette samarbejdspartnere på de danske uddannelsesinstitutioner
  • finde de fælles interesser og det fælles sprog
  • strukturere jeres nye eller gamle projekter/vidensamarbejder
  • se på jeres muligheder for at søge finansiering til jeres samarbejdsprojekter

 

Tag kontakt til vores innovationskonsulent Katrine Krogh Balslev på mail kkb@visiondenmark.dk eller telefon 23821419, hvis I vil vide mere. Hun kan helt sikkert hjælpe jer.