Language

Mangel på arbejdskraft

Den digitale visuelle industri mangler i dag kvalificeret arbejdskraft. Vision Denmark vil afdække hvilke funktioner, der konkret er mangel på indenfor hhv. film- og tv-produktion og finde løsninger og partnere, der kan afhjælpe situationen.

Vision Denmark arbejder for at fordoble den samlede omsætning for de danske virksomheder som lever af at producere spil, film, TV, animation og XR inden 2025. Men mange virksomheder i industrien mangler i dag kvalificeret arbejdskraft.

På trods af at branchen de seneste år har været i stand til at tiltrække kvalificerede medarbejdere og vokse med syv pct. årligt, så tyder meget på, at det fremover ikke vil være muligt for branchen at rekruttere medarbejdere på samme niveau som hidtil. Det skyldes både, at der allerede nu opleves flaskehalse på centrale jobfunktioner, og at der som følge af højkonjunktur i det danske samfund må forventes øget konkurrence fra andre brancher om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Rekrutteringsudfordringerne vil være rettet mod branchens kernefunktioner og vil særligt omhandle et behov for erfaren arbejdskraft samt ansættelse til de specialiserede og uddannelsestunge jobfunktioner.

I Vision Denmark undersøger vi i disse uger hvilke funktioner der konkret er mangel på indenfor hhv. film- og TV-produktion, og vi leder efter løsninger og partnere, der kan afhjælpe situationen. Det sker dels via møder med virksomheder, brancheorganisationer og broadcastere, og dels ved at sætte gang i en opfølgning på ”Analyse af kapaciteten i den digitale visuelle industri” fra 2018, som skal afdække industriens kapacitet, kompetencer og behov anno 2020. Analysen, der dækker både spil, film, TV, animation og XR, er lige nu under udvikling, og vil være afgørende for, hvilke indsatser vi sætter i søen senere på året.

Et andet vigtigt element i forhold til arbejdskraft, er den måde virksomhederne i vores industri rekrutterer ny arbejdskraft på. Derfor er Vision Denmark i luften med en jobbørs for den digitale visuelle industri. I første omgang indeholder den Interactive Denmarks velbesøgte jobbase for spilbranchen. Senere på året vil den blive udbygget til også at dække de øvrige fagområder i den digitale visuelle industri – med mulighed for at filtrere på branche og lokalitet.

Har I ønsker eller inputs til funktioner og den generelle opbygning af jobbørsen, skal I endelig tage kontakt.