Language

Lancering af Vision Denmark

Erhvervsklyngen Vision Denmark er nu officielt i luften efter lanceringen den 18. november 2019. 

Foruden en lang række oplægsholdere, deltog over 100 repræsentanter fra danske virksomheder og organisationer indenfor spil, film, tv, animation og XR i lanceringen af Vision Denmark i Nordisk Films Studie 3. Imellem oplæg fra blandt andre Venstres erhvervsordfører Tommy Ahlers og SYBO Games’ direktør Mathias Gredal Nørvig skulle deltagerne komme med deres syn på, hvad Vision Denmark kan give dem, og hvad potentialet er ved at stå sammen i en erhvervsklynge.

På baggrund af to konstruktive workshops kunne der identificeres én fællesnævner på tværs af brancher; alle er producenter eller leverandører af stærke, danske fortællinger og oplevelser, som gør brug af de samme kompetencer.

Kompetencer som væsentlig udfordring
Netop behovet for kompetencer stod som en af de helt væsentlige udfordringer i industrien. Virksomhederne i industrien oplever lige nu en stærk efterspørgsel på digitale visuelle fortællinger og oplevelser – en efterspørgsel, som kun kan imødekommes, hvis virksomhederne får adgang til flere nye talenter samt mulighed for at opkvalificere arbejdskraften via flere efteruddannelsesmuligheder. Brancheaktørerne efterlyste på den baggrund en kortlægning af de eksisterende uddannelseskanaler samt rekrutteringsveje til industrien efterfulgt af konkrete indsatser og initiativer.

Derudover blev der foreslået en ny rekrutteringsplatform, en internship-ordning og adgang til forretningsudvikling for især de nye virksomheder, eksempelvis via inkubations- og acceleratorforløb.

Risikovillig kapital og international branding
Et andet væsentligt behov, der også kom på tavlen på de to workshops var en fortsat – og øget – adgang til kapital fra nationale produktionsrabatter til international kapital og fra pre-seed til growth. Deltagerne på dagen efterspurgte derudover et større fællesskab og en øget politisk bevågenhed for hele industrien, et fokus på bæredygtighed samt en styrket international branding af Danmark indenfor indholdsproduktion.

Nedbrydning af branchesiloer
Lighederne til trods, er der stadig forskelle mellem brancherne. Derfor foreslog deltagerne fælles netværk på tværs af siloer. Netværk der giver industriens parter mulighed for world building og IP-udvikling på tværs af film, tv, spil og XR, samt udveksling af forretningsmodeller, hvilket kan styrke industrien generelt og skabe bedre økosystemer.

Innovation af teknologi og metode
Endelig blev adgang til teknologi og muligheden for at eksperimentere med nye metoder, fx via virtual production labs, anset som en essentiel faktor for at øge innovationen i industriens virksomheder, ligesom der var ønsker om at udvikle flere projekter i samarbejde med andre erhverv.

Vision Denmark trækker i arbejdstøjet
Vi er i Vision Denmark utrolig glade for det store engagement vi allerede oplever på tværs af brancherne. Det er spændende at se, at der på tværs af brancher og forskelle også er stor lighed i både selvforståelse og forretningsmæssige udfordringer.
Ovenstående forslag og ønsker vil have en central placering, når Vision Denmark sekretariatet nu trækker i arbejdstøjet og får defineret og initieret de aktiviteter, der skal optage klyngen det kommende år.

De centrale budskaber fra lanceringsdagen kan også ses i videoen her, hvor otte deltagere giver deres syn på Vision Denmark og potentialet i at arbejde sammen i en kreativ alliance med fokus på kommerciel udnyttelse af vores fortællinger og interaktive produkter.