Language

Ny teknologi i film og TV

Vision Denmarks vil skabe innovation og understøtte film- og TV-branchens digitale omstilling gennem en række aktiviteter centreret omkring videndeling, netværksskabelse og kompetenceløft. Det gør vi gennem følgende aktiviteter

PICTURE THIS_ | FILM TECH CONFERENCE – videndeling og netværk
Konferencen udforsker skæringspunktet mellem den filmiske fortælling, teknologi og visioner for fremtidens produktionsmetoder.

Til PICTURE THIS_ mødes internationale, professionelle aktører fra alle led af filmproduktionen, fra tidlig udvikling til post, for at dele den nyeste viden og diskutere mulighederne i den teknologi, der definerer, hvordan vi udvikler, producerer og oplever morgendagens filmiske fortællinger.

PICTURE THIS_ fremviser works-in-progress, casestudier og de nyeste teknologiske værktøjer præsenteret af innovative filmskabere, teknologi- og brancheeksperter fra ind- og udland, som deler deres erfaringer og viden i forhold til at skubbe til grænserne for digital filmproduktion.

Konferencen er initieret af Nordisk Film Fonden og organiseres af Vision Denmark i samarbejde med repræsentanter fra filmbranchen, fagforbund og relevante uddannelser.

VIRTUAL PRODUCTION Netværks- og arbejdsgruppe
For at understøtte filmbranchens adoption af virtuelle produktionsmetoder og sikre uddannelse af de nødvendige kompetencer samler Vision Denmark en arbejdsgruppe bestående af danske producenter, leverandører, specialister og centrale uddannelsesinstitutioner.

Gruppen er etableret med afsæt i PICTURE THIS_konferencen for at give branchens repræsentanter mulighed for at fortsætte videndelingen. Netværket er både en vidensudviklingsplatform (crowd sourcing), hvor aktørerne i fællesskab opsamler erfaringer og bliver klogere, men det giver samtidig Vision Denmark klyngen og særligt uddannelses- og videninstitutionerne relevant viden ift. at forske og videreudvikle fagområdet mellem teknologi og kreativitet.

WORKSHOPS OG SEMINARER:
Herudover arrangerer Vision Denmark løbende praksisnære seminarer og workshops, som giver branchens centrale faggrupper konkret erfaring med nye virtuelle produktionsteknologier og moderne produktionsmetoder i en dansk produktionskontekst. Bl.a i samarbejde med den Danske Filmskoles Efteruddannelse.

PICTURE THIS_21 finder sted den 5. oktober 2021