Language

Rekruttering

Vi skaber overblik over kapaciteten og understøtter efteruddannelsesprogrammer.

Forudsætningen for at en virksomhed kan vokse og udvikle sig er uløseligt forbundet med adgangen til kvalificeret arbejdskraft.

 

Vision Denmark arbejder med rekruttering og talentudvikling på to niveauer; vi skaber overblik over kapaciteten og talentudviklingen i den digitale visuelle industri i form af kompetenceanalyser og løbende dialog med jer som virksomheder og landet uddannelsesinstitutioner. Herudover understøtter vi efteruddannelsesprogrammer og internationale rekrutteringsindsatser i samarbejde med relevante partnere.

Eksempler på konkrete initiativer: